Cervikalna kapa

Cervikalna kapa je mehanička barijerna kontracepcija izrađena od gume, plastike ili metala, a oblika naprstka.

Postavlja se direktno na cerviks i prekriva ga, što sprečava prodor spermatozoida u uterus. Kapa se kombinuje sa spermaticidom radi povećanja efikasnosti kontracepcijske metode. Jednom postavljena može ostati na mestu 48 sati.

Kapa se izrađuje na osnovu mera uzetih tokom ginekološkog pregleda.

Moguća neželjena dejstva su iritacije i povrede tokom relativno komplikovanog postavljanja kape.

Kontraindikacije za koriščenje su ozleđen ili upaljen cerviks.

Ne postoji odložena fertilnost po prestanku koriščenja metode. Pruža određenu zaštitu od pojave cervikalnog karcinoma.

Delotvornost 5,7 do 19,6 trudnoća na 100 godina.