Progestagenska injektibilna kontraceptivna sredstva

Hormonsko kontraceptivno sredstvo u vidu injekcija koje se primenjuje jednom u 12 nedelja (8 - 14 nedelja u zavisnosti od proizvođača), a sadrži kombinaciju estrogena i progestina. Deluju tako što sprečavaju ovulaciju, dovode do promene karakteristika cerviklane sluzi koja postaje gušča i teško prohodna za spermatozoide, kao i do istanjenja endometrijuma koji kao takav nije pogodan za implantaciju oplođene jajne ćelije.

Indikacije

Pogodan za žene koje nisu rađale, a žele dugotrajno reverzibilno kontraceptivno sredstvo. Zbog uticaja na gustinu kostiju obratiti pažnju pri prepisivanju sredstva adolescentkinjama (može se prepisati u slučajevima da joj drugi metodi kontracepcije ne odgovaraju ili su kontraindikovani), žene starije od 40 godina (korist nadvlađuje rizik te ako druge metode nisu prihvatljive za pacijentkinju ili su kontraindikovani može se primeniti ). Može se bezbedno koristiti kod osoba sa BMI većim od 30 kao i kod žena koje doje. Može se koristiti kod žena sa migrenama sa ili bez aure, kod žena gde je estrogen kontraindikovan i kod žena sa dijabetesom. Može dovesti do smanjenja učestalosti epi napada. Bezbedan način konracepcije kod HIV pozitivnih žena kao i kod žena sa AIDS, ali pri savetovanju treba promovisati sigurne polne bolesti. Kod žena koje koriste lekove koji indukuju enzime jetre mogu se bezbedno koristiti bez potrebe za smanjenjem doze kontraceptivnog sredstva. Tokom upotrebe ovog kontraceptivnog sredstva preporučuje se dodatan unos kalcijuma u vidu efereta kalcijuma.

Primena

Duboka intramuskularna injekcija u gluteus, deltoideus ili spoljašnju butinu. Po isključenu postojanja trudnoće sa primenom se može početi od 5. do 15. dana menstrualnog ciklusa bez potrebe za dodatnom metodom kontracepcije. Ako se sa primenom počne van navedenog perioda menstrualnog ciklusa potrebna je dodatna barijerna metoda kontracepicije tokom prvih 7 dana od injekcije. Injekcija se može dati i odmah nakon abortusa u prvom ili drugom tromesečju kao i bilo kada posle porođaja.

Praćenje i komplikacije

Kod žena koje kasne do 2 nedelje sa ponovljenom dozom gestagena može se dati injekcija bez potrebe za dodatnom kontracepcijom po davanju. Perzistentno krvarenje povezano sa DMPA može se lečiti etinil-estradiolom. Žene koje žele da nastave sa koriščenjem ovog sredstva i posle 2 godine, treba da prođu detaljan pregled, savetovanje o koristima i rizicima ovog načina kontracepcije i pružiti im podršku u odluci da nastave ili odustanu od daljeg koriščenja ovog sredstva. Ako se desi trudnoća tokom upotrebe DMPA ne postoje podaci o razvoju kongenitalnih malformacija fetusa. Najčešća neželjena dejstva su: iregularno produženo krvarenje (obične prestaje 6. meseca posle početka primene injekcija), promene na mestu davanja injekcije (osip, bol), porast telesne težine, promene libida, depresija, nervoza, vrtoglavica, mučnine, promena apetita, glavobolja, osip kože, hiperpigmetcija kože, napetost i bolna osetljivost dojki, gubitak kose, pojačana maljavost lica i tela.

Kontrola

Ne postoji potreba za kontrolom nakon administracije injekcije. Nadalje redovne godišnje ginekološke kontrole.