Lečenje gojaznog bolesnika sa dijabetesom

Pristup gojaznom pacijentu sa dijabetesom zahteva kompleksan, timski rad. Lečenje počinje postavljanjem dijagnoze dijabetesa, ustanovljavanjem stepena uhranjenosti i utvrđivanjem postojanja eventualnih komplikacija gojaznosti i dijabetesa.
Cilj lečenja je normalizacija telesne mase, dobra regulacija šećerne bolesti (sniženje glikemije, HbA1c, nivoa LDL holesterola i triglicerida), povećanje fizičke kondicije, sprečavanje nastanka komplikacija ili sprečavanje daljeg napredovanja postojećih komplikacija bolesti (hipertenzije, sleep apnea sindroma, hroničnih komplikacija dijabetesa na krvnih sudovima i nervnom sistemu). Cilj je i poboljšanje reproduktivne funkcije, smanjenje smrtnosti i invalidnosti, poboljšanje kvaliteta života.
Cilj lečenja dijabetesa je sprečavanje nastanka akutnih i hroničnih komplikacija dijabetesa, a kvalitet regulacije dijabetesa se procenjuje odrđivanjem HbA1c svakih 3 do 6 meseci. Što je osoba mlađa i bolest kraće traje, HbA1 treba da je bliži cilju od 6.5%. Kod starijih bolesnika, sa dužim trajanjem bolesti i prisustvom komplikacija, HbA1c može da bude između 7 i 8%.

lečenje gojaznog sa dijabetesom

Prvi korak u lečenju je dijetoterapija, odnosno medicinska nutritivna terapija (MNT) koju sprovodi pacijent uz konsultaciju nutricioniste. Dijetoterapija podrazumeva upotrebu određenih namirnica koje su pripremljene na način kojim se omogućava potrebna količina hranljivih materija, a izbegava unos namirnica velike energetske vrednosti i visokog glikemijskog indeksa.