Kardiologija

Kardiologija

Oblast  interne medicine koja se bavi bolestima kardiovaskularnog sistema koga čine srce i krvni sudovi. Ova oblast  je od posebnog značaja pre svega zbog visoke stope oboljevanja od kardiovaskulrnih bolesti savremenog doba i podatka da su kardiovaskularne bolesti vodeći uzrok smrtnosti današnjeg čoveka. Sa revolucijom tehnološkog razvoja postignut je najveći napredak kako u dijagnostikovanju tako i u lečenju ljudi od kardiovaskulrnih bolesti. Stav zvanične medicine, u svetu i kod nas, je da se najveći benefit u očuvanju zdravlja ljudi postiže merama primarne prevencije kardiovaskularnih bolesti, s toga se i stavlja akcenat na primenu redovnih i periodičnih sistematskih pregleda odrasle populacije, naročito  zbog činjenice da su u visokom procentu glavni faktori rizika kardiovaskularnih bolesti dugo bez ispoljavanja simptoma i neretko prvi klinički izraz njihovog postojanja i dugogodišnjeg nelečenja, bude zapravo teška komplikacija opasna po život, kao što je srčani ili moždani udar sa ili bez fatalnog ishoda, zbog toga ih lekari nazivaju "tihim ubicama"!

U klinici PERINATAL pružamo sledeće usluge:

  • Kardiološki pregled lekara specijaliste, dijagnostika i lečenje uz EKG
  • ECHO srca

shutterstock_146121911

Ultrazvuk srca (ECHO)

Ultrazvučno snimanje srca ili ehokardiografija je neinvazivna i potpuno bezbolna dijagnostička metoda kojom se obavlja pregled srca i velikih krvnih sudova srca. Ovim pregledom se mogu otkriti različita oštećenja srca i srčanog mišića, ukoliko su prisutna.

EKG (Elektrokardiogram)

Elektrokardiogram (EKG) je grafički zapis električne aktivnosti srca. Elektrokardiografija je brza, bezbolna i neinvazivna metoda kojom se registruje električna aktivnost srca, a uređaj koji pravi grafički zapis zove se elektrokardiograf. Ovom metodom mogu se otkriti različita oboljenja srca. Snimanje traje nekoliko minuta i rezultat je dostupan odmah.

Svoj termin za pregled i/ili konsultacije zakažite na telefon broj 021/529-716,
ili 065/588-0000 ili online