Dipl. biolog Mojca Čižek Sajko dr.sc.

Lični podaci:

 • Ime i prezime: Mojca ČIŽEK SAJKO

Obrazovanje:

 • 1993 - Diplomirani biolog, Biotehnički fakultet, Odsek za biologiju, Univerzitet u Ljubljani (01. 07. 1993)
 • 2007 - Doktor nauke, Medicinski fakultet, Univerzitet u Ljubljani (21. 06. 2007)

Trenutno zaposlenje:

 • Firma: PRO-STAT, Poslovanje, istraživanje i razvoj, organizacione i druge usluge, Mojca Čižek Sajko s.p.
 • Skraćeno ime firme: PRO-STAT, Mojca Čižek Sajko s.p.
 • Sedište firme: Bolgarska ulica 8, 2000 Maribor
 • Kontakt: Telefon: ++386 (0)40 540 280, E-mail: mojca.cizek.sajko@gmail.com, mcs@pro-stat.si

Zaposlena je još:

 • Organizacija: Univerzitet u Ljubljani, Medicinski fakultet
 • Institut: Institut za biostatistiku i medicinsku informatiku

Biografski podaci:

 • 1993 - Pripravnica u Zavodu za zdravstvenu zaštitu Maribor
 • 1994 - Biolog u Domu zdravlja Maribor
 • 1996 - Biolog u IVF laboratoriji, Odeljenje za ginekologiju i perinatologiju, Nastavna bolnica Maribor
 • 1996 - Istraživač u okviru ARRS, Odeljenje za ginekologiju i perinatologiju, Nastavna bolnica Maribor
 • 1998 - Sticanje zvanja embriologa, Odeljenje za ginekologiju i perinatologiju, Nastavna bolnica Maribor
 • 2003 - Prijava doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu, Univerzitet u Ljubljani
 • 2007 - Dobijanje zvanja doktora nauke, Medicinski fakultet, Univerzitet u Ljubljani
 • 2007 - Upis na doktorske studije Statistika, Univerzitet u Ljubljani
 • 2008 - Dobijanje zvanja Senior Clinical Embryologist, certifikat Evropskog Udruženja za humanu reprodukciju i embriologiju
 • 2009 - Osniva i radi u sopstvenomu preduzeću PRO-STAT, Mojca Čižek Sajko s.p.
 • 2010 - Dobijanje zvanja asistenta za područje Biomedicinske informatike, Medicinskog fakulteta, Univerzitet u Ljubljani (20. 12. 2010)
 • 2011 - Istraživački rad na Univerzitetu u Ljubljani, Medicinski fakultet, Institut za biostatističku i medicinsku informatiku, u okviru istraživačkog projekta

Članstvo:

 • ESHRE – European Society for Human Reproduction and Embryology

Uredništvo:

 • Acta Medica Academica (2012 - ), co-urednik za područje statistike
 • Paediatrics Today (2012 - ), co-urednik za područje statistike

Recenzentstvo:

 • Fertility and Sterility
 • Pregled zdravstvene nege
 • Acta Medica Academica
 • Paediatrics Today
 • Cancer