Opšta medicina

Opšta medicina

Lekar opšte prakse je lekar kojem se prvo obraćate kada imate zdravstveni problem. On Vas leči, savetuje, upućuje na dalje specijalističke preglede i ispitivanja.

Opšta medicina podrazumeva široku lepezu medicinskih usluga. Od smernica o zdravom načinu života, preko ranog otkrivanja i prevencije, rešavanja najčešćih zdravstvenih problema kao što su povišena telesna temperatura, respiratorne, crevne i urinarne infekcije, povišen krvni pritisak, gastrične tegobe i sl, sve do praćenja i držanja pod kontrolom uznapredovalih hroničnih oboljenja. Veliki broj zdravstvenih problema reši se na nivou opšte prakse. Odličnom dijagnostikom i daljim upućuvanjem na pregled kod lekara specijaliste dolazi se do brzog otkrivanja i lečenja težih bolesti.

Svakom pacijentu pristupa se individualno uz puno pažnje i posvećuje mu se dovoljno vremena kako bi stvorilo poverenje između doktora i pacijenta.

lekar opste prakse perinatal

 

Svoj termin za pregled i/ili konsultacije zakažite na telefon broj 021/529-716,
ili 065/588-0000 ili online