Zvuk i svetlo

Bebe mogu spavati u različitim uslovima vezanim za osvetljenje i buku u prostoriji. Ali ipak, preporučljivo je da nivo buke i svetla držite u granicama normale dok beba spava.

Svetlo

Kako budete spremali bebu na spavanje, probajte sa zatamnjenim osvetljenjem. Tokom dana, spuštanje roletne ili navlačenje zavese bi bilo poželjno. Ovakvim postupcima delimičnim zatamnjivanjem prostorije ćete smanjiti količinu stimulacije oko beba. Zatamnjena soba će takođe, poručiti bebi da je vreme za odmor. Beba će bolje spavati, ako je količina svetla zadovoljavajuća za spavanje. Pođite od sebe.

Buka

Deca mogu spavati u delimično bučnoj prostoriji. Vašem detetu nije potrebna apsolutna tišina u prostoriji da bi zaspalo. Ipak, lakše je bebama, kao i vama, da zaspite u tišoj prostoriji nego u bučnoj. Ako je beba zaspala u bučnoj prostoriji, tiši zvuci će je možda probuditi.

Saveti kako da podesite svetlost i buku za bebu

Uradite sve što je potrebno da sprečite iznenadne jake spoljašnje zvuke. Možete zatvoriti prozore i vrata, okačiti deblju draperiju ili ćebe na prozore. Neka su u sobi normalni niži nivoi buke, kao što je tiša muzika u bebinoj sobi. Ovakva muzika može takođe da blokira iznenadne spoljašnje zvuke. Ako se brinete da beba neće moći zaspati bez muzike, probajte sa povremenim puštanjem muzike, kada joj se bude uspostavilo spavanje.