Razvoj govora od 2-3 godine

Između dve i tri godine, vokabular vašeg deteta će se verovatno duplirati. Koristiće duže rečenice i verovatno će se igrati i pričati u isto vreme. Osobe koje nisu u stalnom kontaktu sa vašim detetom verovatno će većinu rečenica uspeti da razumeju.

Evo nekoliko stvari koje će vaše dete verovatno moći uraditi u uzrastu od 2 do 3 godine:
 • Sa 30 meseci vokabular će biti obogaćen sa 500 reči, a još 1000 drugih će razumeti.
 • Do kraja 3. godine verovatno će vaše dete koristiti 1000 reči i svakim danom će nastaviti da uči nove reči. Izuzetno je važno da detetu dosta pričate i čitate kako biste mu/joj pomogli da bolje i lakše uči nove reči.
 • Koristiće u govoru dosta imenica, ako što su beba, drugar, auto, brod i takođe dosta glagola, kao što su igram, skačem, vrtim, prideve (mokro, bolno, oblačno), zamenica (ja, ti, mi, on, ona) i reči kao što su na, ispod, iza. Počeće da koristi u rečenicama reči ako što su “više” i “najviše”, i reči upitne reči “ko”, “šta”, “gde”.
 • Korisitće reči “meni”, “tvoje”, “moje”. Do treće godine razumeće reči “moje” i “tvoje”.
 • Oko druge godine počeće da koristi dve reči u rečenici. U uzrastu od tri godine koristiće tri reči u rečenici.
 • Počeće da koristi celokupne rečenice, na primer: “Ja ću krenuti” umesto; “Ja idem”, koristiće prošlo vreme i množinu za imenice. Možda neće uvek biti u stanju da dobro izgovori množinu ili bilo šta što želi da kaže, jer se jezičke veštine još uvek razvijaju.
 • Započinjaće konverzaciju i možda ćete u ovom uzrastu prvi put kratko porazgovarati sa svojim detetom.
 • Govoriće o stvarima koja su se desila tokom dana, ali neće uvek uspeti da potrefi događaje koji su se desili juče i koji tek treba da se dese. Na primer, govoriće da treba juče da idete na bazen, umesto da kaže da treba da idete sutra na bazen. Uz određenu stimulaciju možda će vam vaše malo dete ispričati kratku priču kako se provelo u vrtiću, ali će verovatno izostaviti dosta detalja.
 • Govoriće većinu vremena u sadašnjem vremenu.
 • Do treće godine koristiće dosta reči, ali većinu možda neće adekvatno izgovarati, pa će mešati prva slova reči.
 • Odgovaraće na pitanja koja mu stariji postave, a počinju sa “ko”, “gde”, “kada”. Možda još neće moći da shvati koncept upitnih reči i kako da na njih odgovori.
 • Razumevaće instrukcije sastavljene sa jednom ili dve naredbe, ali da su naredbe stvari koje su im poznate, na primer, da pokupe igračke i odnesu ih u krevetac.
 • Znaće kako da zatraže pomoć od vas, ukoliko se nađu u problemu.
 • Razumeće kućne rutine i obaveze i znaće šta sledeće ide u nekoj rutini. Na primer, prvo brišete prašinu pa posle ide usisavanje.
 • Sa tri godine moći će da se igra i razgovara, na primer dok se igra sa lutkom vaša ćerka će verovatno davati glas lutki. Počeće da se lepo igra sa drugom decom, deleći igračke naizmenično.
 • U ovom uzrastu deca obožavaju rime, pevanje i slušanje priča. Možda će koristiti tiši i glasniji govor dok razgovara.
 • Počeće da priča istim stilom, kao što vi i vaš partner radite, mimikom, empatijom i intonacijom potpuno oponašajući vaš način govora i razgovora. Možda će pokušati da “šefuje” drugima u okruženju, a posebno mlađoj deci.

Deca rastu i razvijaju se drugačije i svako dete je posebno i jedinstveno. Informacije u ovon članku su samo kao okviran vodič, a ne teze koje treba slepo da pratite. Ako ste zabrinuti za razvoj i govor vašeg deteta prvo se obratite pedijatru za savet.