Mesečni razvoj dece - 23 mesec

Kako vaše dete raste

Do sada vaše će dete postavljati samo svoje ciljeve. Imaće određene ideje o tome šta želi da uradi- kao što su ljuljanje na drvenom konjiću ili sklapanje svih delova slagalice. Takođe vaše dete sada počinje da brine o rezultatima- primetićete da je vaše dete zadovoljno kada je uspešno obavilo neki zadatak ili je ljuto i frustrirano kada je neuspešno da uradi zacrtani cilj. Sve je to deo razvijanje nezavisnosti.

Kako se vaš život menja:

Možda ćete razmišljati o prebacivanju vašeg deteta na veći krevet pre nego što bude sposobno da samo preskoči krevetac. Kada budete sprovodili premeštaj, biće malo ne zgodno u početku- možda ćete naći vaše dete na podu ili će u toku noći dolaziti kod vas u krevet. Ali dajte malo vremena vašem detetu, i ono će se smiriti i spavati u svom novom okruženju.