Znaci upozorenja - sluh

Bebina sposobnost da čuje je u ogromnoj meri temelj njenoj sposobnosti da uči. Provera sluha je najvažniji rani način da se odredi da li je bebin sluh oštećen. Zato je važno da imate u vidu prve znake potencijalnog problema.

Znaci problema sa sluhom, mogu biti različiti od bebe do bebe, a obim oštećenja sluha može da varira. S druge strane, znaci upozorenja ne moraju uvek da daju razloga za brigu (možda vaša beba samo želi da spava i neće da reaguje na vaš glas ili ima jake grčeve da je ni najjači zvuk neće umiriti). Ipak treba da posetite pedijatra, ako primetite neke od sledećeg:

Novorođenče do 3 meseca starosti bebe:

 • Beba nikako ne reaguje na iznenadne jake zvuke;
 • Ne reaguje na zvuk, muziku ili glas;
 • Ne umiri se na blagu pesmu koju joj pevate, čak i u momentima kad bi mogla;
 • Ne pomera se i ne budi se na zvuk glasa ili spoljašnje jake zvuke kada spava u mirnoj i tihoj sobi;
 • Sa dva meseca ne proizvodi nikakve zvuke;
 • Sa dva meseca ne postaje mirnija kada čuje poznate zvukove oko sebe.

Od 4 do 8 meseci:

 • Ne okreće oči ili glavu prema izvoru zvuka;
 • Ne menja izraz lica na zvuk glasa ili na zvuk bilo kakog intenziteta kada je mirna;
 • Čini se da ne uživa kada se igra sa zvečkom, zvoncetom ili kada stiska igračku koja tako proizvodi zvuk;
 • Sa 6 meseci ne pokušava da imitira zvuke;
 • Nije počela da guče i ispušta zvuke kada se igra ili kada joj se neko obraća;
 • Ne reaguje na glas i na menjanje intonacija u glasu;
 • Čini se da čuje neke zvukove, ali ne sve;
 • Čini se da reaguje na vibrirajuće zvuke (one koje možete osetiti), ali ne i na one koji mogu samo da se čuju.

Od 9 do 12 meseci:

 • Ne okreće se brzo na jak zvuk (zvuk lonca koji pada na pod ili zvuk kada se čaša razbije);
 • Ne reaguje kada je neko pozove imenom;
 • Ne brblja i ne guče kada se zaigra;
 • Ne izgovara nekoliko različitih slova kada guče (m, p, b, d, g, t);
 • Ne reaguje na muziku, ljuljajući se, poskakujući dok sedi, pokušavajući da peva;
 • Sa navršenih godinu dana ne izgovara jednustavnu reč kao što je: ma-ma, ba-ba;
 • Sa navršenih godinu dana ne izgovara prva dva slova početka reči;
 • Ne razume jednostavne reči kao što su “pa-pa”, “daj”, “mleko”, “dođi” itd