Šta uzrokuje poremećaj ishrane?

Nije poznato tačno šta uzrokuje anoreksiju i bulimiju. Biološki, psihološki i društveni faktori utiču na njihovu pojavu. Najznačajniji faktor u razvoju poremećaja ishrane je dijeta.

Genetski faktori

Postoje neki dokazi da su žene čija majka ili sestra imaju anoreksiju nervozu mnogo sklonije pojavi ovog poremećaja nego žene koje nemaju nikog sa ovakvim poremećajem u familiji.

Biohemijski faktori

Poremećaji hemijske ili hormonalne ravnoteže, posebno oni koji se javljaju sa pojavom puberteta, mogu se dovesti u vezu sa pojavom poremećaja ishrane.

Lični faktori

Celokupan niz individualnih faktora se vezuje za pojavu poremećaja ishrane i obuhvata:

  • promene u životnim okolnostima kao što je ulazak u godine zrelosti, raskid veze, rođenje deteta ili smrt voljene osobe
  • perfekcionizam i verovanje da će ih porodica i prijatelji voleti samo ako su jako uspešni
  • strah od obaveza koje dolaze sa godinama zrelosti
  • loša komunikacija u porodici ili roditelji koji nerado odobravaju samostalnost dece kako deca sazrevaju.
Društveni uticaji

U zapadnim društvima, broj poremećaja ishrane je u porastu a dovodi se u vezu sa opsednutošću zapadnog sveta telesnim izgledom. Posebno je zabrinjavajući porast broja internet stranica koje podstiču devojčice i mlade žene na dijetu. Javni mediji predstavljaju mršavo telo kao idealno i zaokupljeni su ljudskim fizičkim karakteristikama. Obično postoji negativan stereotip o ljudima koji su teži nego normalno ili debeli.