Postupak

Postupak

Kontrolisana hiperstimulacija je procedura koja se koristi za stimulisanje jajnika da proizvedu više jajnih ćelija, obzirom da se u prirodnim […]
SAZNAJTE VIŠE
Probadanje šupljina koje nose jajne ćelije medicinski nazivamo punkcija folikula, a usisavanje jajnih ćelija aspiracija oocita. Važan preduslov punkcije je […]
SAZNAJTE VIŠE
Partner će dati uzorak sperme na dan punkcije jajnih ćelija. Kako bi kvalitet sperme bio što bolji, dva do tri […]
SAZNAJTE VIŠE
TESA (Testicular sperm aspiration) predstavlja jednu od metoda vantelesne oplodnje koja se primenjuje kod parova kod kojih je uzrok neplodnosti opstruktivna […]
SAZNAJTE VIŠE
Ako je vantelesnom oplodnjom ili mikrofertilizacijom stvoren jedan embrion, onda je stvar jasna - taj embrion će biti unesen u […]
SAZNAJTE VIŠE
Vremenom se pokazalo da najoptimalnije mogućnosti začeća, uz prihvatljiv rizik od višeplodne trudnoće, pruža transfer od dva do tri embriona […]
SAZNAJTE VIŠE
U Perinatalovoj specijalnoj bolnici za ginekologiju uspešno se obavljaju trudnoće sa  odmrznutim embrionima, što ovu kliniku i bolnicu svrstava u […]
SAZNAJTE VIŠE
Petnaest dana posle embriotransfera treba napraviti test za dokazivanje rane trudnoće. Ovaj osetljivi test se zasniva na analizi beta-subjedinice horionskog […]
SAZNAJTE VIŠE