Infekcija

Woman relaxing on sofa

Humani papiloma virus

HPV infekcija je polno prenosiva bolest koju izaziva humani papiloma virus - HPV. Procenjuje se da najmanje 80% - 100% devojaka…

SAZNAJTE VIŠE
03_Hepatitis_B

Hepatitis B

Za razliku od ostalih polno prenosivih bolesti, hepatitis B je bolest koja zahvata pre svega jetru i označava difuznu …

SAZNAJTE VIŠE
Young woman lies in grass laughing merrily

Gonoreja

Gonoreja je nekada bila veoma česta polno prenosiva bolest i jedna je od najstarijih koje su poznate čoveku. Danas se …

SAZNAJTE VIŠE
Mid section view of a mid adult woman holding a condom with a young man in the background

Genitalni herpes

Šta je genitalni hepres
Genitalni herpes je polno prenosiva bolest izazvana virusima herpes simplex tip 1 (HSV-1) ili…

SAZNAJTE VIŠE
04_Gljivcna_infekcija_i_ishrana

Gljivična infekcija i ishrana

Candida albicans je najčešći uzrok gljivične infekcije u 90% - 95% slučajeva. Candida albicans je  gljivica koja…

SAZNAJTE VIŠE
Naked couple embracing

Intrauterini uložak sa bakrom (IUD)

Indikacije

IUD može biti izbor kontracepcije svih žena, uključujući i adolesscenate, žena koje nikada nisu rodile,…

SAZNAJTE VIŠE
Macrophoto of an intrauterine device

Intrauterini uložak sa gestagenima (IUS)

Indikacije

IUS, hormonski aktivno dugotrajno kontraceptivno sredstvo je pogodno za sve pacijentkinje željne za kontraceptivnim…

SAZNAJTE VIŠE