Muška neplodnost

Aspiraciona biopsija testisa -TESA

TESA (Testicular sperm aspiration) predstavlja jednu od metoda vantelesne oplodnje koja se primenjuje kod parova …

SAZNAJTE VIŠE

Oksidativni stres

Muška neplodnost je kompleksan proces često dijagnostikovan kao “idiopatski” što znači da standardne procene…

SAZNAJTE VIŠE

Komplementarni pristup

Otkrivanje neplodnosti može biti veoma stresan i komplikovan proces. Saradnja sa lekarima opšte prakse, urologom,…

SAZNAJTE VIŠE

Otrovi u životnoj sredini

Neplodnost kod muškarca takođe može nastati zbog zagađenja u vazduhu. Muška reproduktivna fukcija može biti ugrožena…

SAZNAJTE VIŠE