Mr sc. med. dr Gordana Kozarov

Specijalista ginekologije i akušerstva

Dijagnostika i terapijske procedure u Perinatalu:

 • Prevencija bolesti ginekoloških organa redovnim ginekološkim, ultrazvučnim pregledima i dodatnim dijagnostičkim procedurama
 • Dijagnostika i lečenje bolesti ginekoloških organa
 • Kolposkopija i uzimanje analiza sa grlića materice i vagine
 • PAPA BRIS
 • Rana dijagnostika i lečenje prekanceroznih i karcinoma genitalnih organa
 • Laboratorijska analiza briseva, bakterioloških, virusoloških
 • Konsultacija i edukacija mladih u cilju kontracepcije i prevencije polnoprenosivih bolesti
 • Vakcinacija
 • Primena kontracepcije žena generativne dobi
 • Dijagnostika i lečenje perimenopauzalnih i postmenopauzalnih poteškoća i simptoma estrogenog deficita
 • Dijagnostika i lečenje endokrinoloških disbalansa mladih i poremećaja krvarenja žena generativne perimenopauzalne dobi
 • Ispitivanje uzroka neplodnosti i određivanje terapijskih mera
 • Dijagnostika i lečenje steriliteta
 • Utvrđivanje i praćenje trudnoće
 • Saveti o ishrani, vežbama za trudnice, putovanju...
 • Ekspertni 3D, 4D ultrazvuk
 • Skrining i genetska dijagnostika (amniocenteza)
 • Prevencija prevremenog porođaja, ctg kontrole
 • Ultrazvučni pregled grlića materice
 • Postavljanje šava serklaže