O zdravlju srca Vašeg deteta u klinici Perinatal, brine dečji kardiolog, dr sc. med. Biljana Dodić

Dr sc. med. Biljana Dodić rođena je i živi u Novom Sadu. Svoje osnovno, srednje obrazovanje i medicinski fakultet završila je u rodnom gradu. Nakon toga započela je profesionalnu i naučnu edukaciju, iz oblasti pedijatrije odbranila je magistarski rad i uspešno završila specijalizaciju. Ubrzo je završila i užu specijalizaciju i doktorsku tezu iz naučne oblasti kardiologija.

Po završetku studija odmah je počela sa radom u Domu zdravlja „Novi Sad“, u pedijatrijskoj službi kao pedijatar, te nakon završetka uže specijalizacije iz kardiologije kao dečji kardiolog. Svoj radni odnos nastavila je u privatnoj pedijatrijskoj ordinaciji, zatim u Republičkom fondu za zdravstveno osigurnje, a radila je i kao profesor na Univerzitetu “Educons”.

U poliklinici „ Perinatal“, višegodišnji je stručni konsultant za oblast dečje kardiologije i obavlja :

  • kompletan kardiološki pregled dece
  • tumačenje ekg zapisa i daje stručno mišljenje o njemu
  • ehokardiografski pregled metodama: m mod, 2d tehnika, dopller tehnikama – cw, pw i collor tehnika
  • preglede i konsultacije za preoperativnu pripremu u opštoj i lokalnoj anesteziji
  • bazične preventivne kardiološke preglede dece za bavljenje sportom
  • periodične kontrolne preglede dece koje se aktivno bave sportom
  • konsultacije vezane za prevenciju kardiovaskularnih bolesti uz pojedinačnu stručnu edukaciju
  • konsultacije vezane za zdravstveno vaspitne savete o zdravom stilu života