Škola za psihomotorni razvoj odojčeta uzrasta od 0 do 12 meseci

Logičan sadržaj u okviru savetovališta u Poliklinici Perinatal obuhvata psihomotorni razvoj odojčeta. Cilj edukacije je stimulacija i olakšavanje spontanog procesa sazrevanja i učenja. Stimulacija se odvija kroz interakciju deteta sa ljudima i predmetima iz njegove sredine prolazeći kroz razne faze od nekoordinisanih do koordinisanih pokreta i položaja. Kako je razvoj kontinuirani proces zahteva pravilan tok, tempo i kvalitet motornih aktivnosti. Zauzimajući pravilnu posturalnu osnovu, beba može da održi položaj svog tela nasuprot sili zemljine teže.

Kako obezbediti adekvatan stimulativni milje, kako bebu odizati i postavljeti u ležeći položaj, kako je nositi, držati... Šta nije preporučljivo, šta sputava i remeti psihomotorni razvoj i kako pomoći bebi da zauzme stabilno sedenje, puzanje, prohodavanje i njegov značaj.

Razne savete i odgovore na Vaša pitanja možete dobiti u ŠKOLI ZA PSIHOMOTORNI RAZVOJ ODOJČETA UZRASTA OD 0 DO 12 MESECI!

Svakog drugog ponedeljka od 18h. Dođite sa svojim bebama da vežbamo zajedno.

Očekivane aktivnosti po trimestrima:

Kraj 3. meseca: Oslanja se na laktove i karlicu, glava i podkolenica su odignute. Leži pravo, drži ruke i noge ispred tela.

prvadrugatreca

Kraj 6. meseca: Oslonac ruka-karlica, laktovi su opruženi. Igra se sa stopalima. Okreće se preko jedne strane sa leđa na stomak.

cetvrtapetasesta

Kraj 9. meseca: Baulja, uspravlja se bočno u sedeći položaj. Puže uz zidove.

sedmaosmadeveta

Kraj 12. meseca: Puže preko prepreka. Slobodno sedi. Dete slobodno stoji, prvi koraci.

desetjedenaestdvanest