VTO tim

VTO tim

Mr sci med dr Gordana Kozarov

Dr Gordana Kozarov je šef stručnog tima vantelesne oplodnje u Klinici Perinatal.

vto_tim_gordana_kozarov

Mr sci med dr Gordana Kozarov, rođena 14.08.1958 u Ćeralijama, Podravska Slatina, RH završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Zagrebu, RH 1983. godine. Specijalistički ispit iz oblasti ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu RH položila je 1991. godine te stekla zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva. Iste 1991 godine završila je postdiplomske studije iz predmeta Perinatologija i neonatologija položivši završni ispiti 25.06.1991. godine. Magistrirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1995. godine na temu „Razmatranje akceleracije menarhe i pojave menstrualne neregularnosti u postmenarhalnom periodu“, a u toku je izrada doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu na temu perifolukularnog protoka u okviru spontanog IVF-a.

Specijalističku delatnost iz oblasti ginekologije, adolescentne ginekologije i akušerstva počela je da obavlja 1992. godine. Privatnu ginekološku ordinaciju „Perinatal“ osniva 1994. godine, a ordinacija 1999. godine prerasta u Polikliniku „Perinatal“ sa specijalističkom ginekološkom delatnošću iz oblasti ginekologije, adolescentne ginekologije, akušerstva, preventivne ginekologije, radiologije, endokrinologije i urologije.
Godine 2008. osniva se ZU Specijalna bolnica za ginekologiju „Perinatal“, Novi Sad u kojoj se mr sci med dr Gordana Kozarov zapošljava kao specijalista ginekolog-akušer na dopunskom radu u bolnici, a u cilju obavljanja dijagnostike i lečenja steriliteta metodama biomedicinski potpomognute oplodnje.
Tokom svog rada kontinuirano se usavršava i stiče teorijske i praktične veštine ultrazvučnog dijagnostikovanja i lečenja neplodnosti (histeroskopija, IVF), endokrinološke ginekologije, ultrazvučne dijagnostike fetalnih anomalija, citologije u domaćim i inostranim centrima edukacije, aktivno učestvuje i prezentuje naučne radove na domaćim i stranim kongresima sa temom humane reprodukcije, član je ESHRE-a, o čemu poseduje brojne sertifikate. 

As. dr Mojca Čižek Sajko, univ. dipl. biol.

vto_tim_dr_mojca_sajko

   Lični podaci:

  • Ime i prezime:As. dr. Mojca ČIŽEK SAJKO, univ. dipl. biol.
Obrazovanje:
  • 1993 - Diplomirani biolog, Biotehnički fakultet, Odsek za biologiju, Univerzitet u Ljubljani (01. 07. 1993)
  • 2007 - Doktor nauke, Medicinski fakultet, Univerzitet u Ljubljani (21. 06. 2007)
Zaposlena je:
 • Organizacija: Univerzitet u Ljubljani, Medicinski fakultet
 • Institut: Institut za biostatistiku i medicinsku informatiku
 • Naslov: Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
BIOGRAFSKI PODACI:
 • 1993 - Pripravnica u Zavodu za zdravstvenu zaštitu Maribor
 • 1994 - Biolog u Domu zdravlja Maribor
 • 1996 - Biolog u IVF laboratoriji, Odeljenje za ginekologiju i perinatologiju, Nastavna bolnica Maribor
 • 1996 - Istraživač u okviru ARRS, Odeljenje za ginekologiju i perinatologiju, Nastavna bolnica Maribor
 • 1998 - Sticanje zvanja embriologa, Odeljenje za ginekologiju i perinatologiju, Nastavna bolnica Maribor
 • 2003 - Prijava doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu, Univerzitet u Ljubljani
 • Dobijanje zvanja doktora nauke, Medicinski fakultet, Univerzitet u Ljubljani