Najčešće postavljena pitanja

Kada posumnjati na smanjen fertilitet para?

U svim onim slučajevima kada se i pored redovnih  ciljanih odnosa trudnoća ne ostvaruje, a tokom kojih se ne upotrebljava neka metoda kontracepcije, nakon godinu dana ekspozicije opravdano je postaviti sumnju na smanjen fertilitet.

Pojmom ciljani koitusi podrazumevaju se seksualni odnosi tokom tzv. plodnih dana tj. dan pre i dan posle pretpostavljenog dana ovulacije, a izračunatog na osnovu trajanja prethodnog menstrualnog ciklusa, ili odnosi nakon utvrđenog preovulatornog skoka LH uz pomoću tračica za urin.

Koji su koraci u ispitivanju plodnosti žene

Početak svakog ispitivanja plodnosti je detaljan ginekološki i ultrazvučni pregled vaginalnom sondom.

Tokom pregleda uzima se:
 • Detaljna anamneza;
 • Ultrazvučna slika reproduktivnog trakta radi isključenja postojanja anatomskih ili funkcionalnih anomalija koje su prepreka zatrudnjivanju;
 • Cervikalni bris (bakteriološki, Chlamydia, Mycoplasma);
 • Bris po Papanikolau - PAPA test;
 • Kolposkopija;
 • Ispitivanje hormona 2 - 4 dana menstrualnog ciklusa (FSH, LH, estradiol, progesteron, testosteron, prolaktin, TSH, T3, T4, AMH);
 • Analiza krvi radi otkrivanja postojanja antitela na viruse (HbsAg, HCV, HIV, VDRL, Toxoplasma gondii, Rubella).
Tokom ovog bazičnog pregleda mogu se ustanoviti stanja koja zahtevaju detaljnija dijagnostičko-terapijska ispitivanja te se indikuje:
 • HSG (histerosalpingografija) – ispitivanje prohodnosti materice i jajovoda ubrizgavanjem kontrasta u matericu i praćenjem njegovog kretanja kroz reproduktivni trakt žene pod rentgenom;
 • SIS (saline infusion sonohisterografija) – detaljno ultrazvučno ispitivanje kod sumnje na postojanje lezija u kavumu materice, istom aktu potvrđuje se i prohodnost jajovoda;
 • HSC (histeroskopija) – dijagnostičko-terapijska metoda uvođenja endoskopske kamere u kavum uterusa i istovremenu resekciju polipa, adhezija ili septum uterusa, kao i mioma koji deformišu kavum.

Kako se ispituje plodnost muškarca

Veoma jednostavno!

Muškarac daje uzorak sperme nakon 2-5 dana apstinencije. Spermogram se ponavlja barem dva puta u razmaku od 3 meseca pre donošenja konačne dijagnoze.

Takođe, potrebno je isključiti i postojanje infekcija genitalnih organa - spermokultura, bris uretre (Chlamydia, Mycoplasama), analiza krvi (HbsAg, HCV, HIV, VDRL).

Ko su kandidati za vantelesnu oplodnju
Parovi kod kojih postoji ispunjen bilo koji od sledećih kriterijuma:
 • Žena: neplodnost i pored sprovedenog adekvatnog lečenja (hormonskog i operativnog), očuvana funkcija janika (AMH iznad 0,5) i indeks telesne težine ispod 30;
 • Muškarci: smanjena fertilnost, ali sa živim ili morfološki ispravnim spermatozoidima u ejakulatu kandidati su za uspešan ishod vantelesne oplodnje.

Kompententna odluka o najsvrsishodnijem načinu lečenja neplodnosti, stimulaciji jajnih ćelija ili ovulacije, kao i vrsti vantelesne oplodnje (intrauterine inseminacija, in vitro fertilizacija ili ICSI) može se doneti tek nakon sprovedene detaljne dijagnostike. Zato je bitno da se sa Vašim ginekologom posavetujete i isplanirate svaku etapu ovog putovanja. Srećno!