Intrauterini uložak sa bakrom (IUD)

Indikacije

IUD može biti izbor kontracepcije svih žena, uključujući i adolesscenate, žena koje nikada nisu rodile, dojilje, žene sa dijabetesom, HIV pozitivne osoba i osobe sa AIDS-om. Žene starije od 40 godina u momentu insercije nemaju potrebe za zamenom IUD sve dok ne prestane potreba za koriščenjem kontacepcije. Rizik od perforacije u momentu insercije zavisi od veštine ginekologa koji izvodi proceduru. Tokom akta može doči do pojave bola i osećaja diskomforta u maloj karlici par sati nakon insercije, kao i blago krvarenje tokom dana nakon insercije.

Priprema

- Pre insercija IUD potrebno je izvršiti skrinig na najčešće uzročnike infekcija genitalnog trakta tj. Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoea kao i sve ostale infekcije za koje postoji sumnja o mogućem zaraživanju, ili za koje pacijentkinja izrazi želju za njihovo testiranje. Ako testiranje na seksualno prenosive bolesti nije moguće, tada pre insercije sprovesti profilaktičku antibiotsku terapiju antibiotikom širokog spektra koji uključuje i populaciono utvrđene najčešće uzročnike. U slučaju postojanja sistemske infekcije prvo identifikovati uzročnika infekcije i sprovesti specifičnu antibiotsku terapiju, te tek posle izlečenja sistemske infekcije insertovati IUD.

Vreme insercije

– Po iskjlučenju postojanje trudnoće IUD se može insertovati bilo kada tokom menstrualnog ciklusa, neposredno posle abortusa u prvom ili drugom trimestru, kao i bilo kada po 4 nedelje posle porođaja, nezavisno od vrste porođaja.

Praćenje i komplikacije

– Pacijentkinje treba obučiti kako da same proveravaju postojanje konaca IUD. Žene treba upoznati sa simptomima perforacije uterusa i infekcije te savetovati kontrolu odmah po prepoznavanju simptoma. Lečenje obilnog produženog krvarenja povezanog sa IUD sprovodi se NSAIL, a u slučaju alergije acetil-salicilnom kiselinom ili preparatom iz iste grupe lekova za koje iskustveno ne postoji alergija. Nakon identifikacije Actinomycetes u cervikalnom brisu potrebno je izvršiti procenu postojanja infekcije. Ne preporučuje se inicijalno vađenje IUD bez dokazanog postojanja infekcije. Kod utvrđene trudnoće sa IUD in situ potrebno je izvaditi IUD pre 12 gestacijske nedelje bez obzira da li će se trudnoća zadržati.

Kontrola

– Posle prvog krvarenja ili 3 do 6 nedelja posle insercija, a radi isključivanja infekcije, perforacije ili ekspulzije. Nakon prvog kontrolnog pregleda dalje slede redovne godišnje ginekološke kontrole.