Kako deca uče

Učenje ne počinje i ne završava se u vrtiću ili učionici. Kada vaše dete krene u školu, pomislićete da učitelji sada preuzimaju odgovornost, ali ipak, vaše dete uči svake sekunde. Vi i dalje imate jako važnu ulogu u ovom procesu.

Kako starija deca i tinejdžeri uče

Starija deca i tinejdžeri uče na isti način kao i mlađa deca – posmatranjem, slušanjem, istraživanjem, eksperimentisanjem i postavljanjem pitanja. Najvažnije za decu, kada krenu u školu, jeste vaše uključivanje, motivisanje i interesovanje za detetovim učenjem.Vaše starije dete će takođe uživati u učenju kada se uključi u donošenje važnih odluka i organizovanje aktivnosti.

Opšti saveti kako da pomognete detetu da uči

U suštini, možete pomoći detetu da uči tako što ćete:
 • Reagovati na detetov napor za učenjem;
 • Podsticaćete dete da isprobava nove stvari, da pravi greške i da uči o sebi kroz nova iskustva;
 • Uključivanjem u igru i aktivnosti;
 • Pevanjem rima, igranjem igara sa slovima, oblicima i brojevima zajedno;
 • Igranje igara asocijacija, igranje igara sa rečima i drugim nazivima istih reči;
 • Nastaviti da čitate detetu, čak i kada bude moglo samo sebi da čita;
 • Davati detetu nove knjige, pokazivanjem novih reči i objašnjavanjem šta koja znači;
 • Gledanjem novih časopisa zajedno i pričanjem o tome šta se dešava u njima;
 • Ograničavanjem stvari koje mogu ometati i smetati koncentraciji, na primer gasite televizor kada želite da sa detetom pričate o školi;
 • Nemojte pretrpavati dete informacijama. Ono što dete želi objasnite jednostavnim objašnjenjem ukazujući na suštinu, a nemojte se udubljivati u široka objašnjenja. Ako vaše dete zatraži detaljnije objašnjenje, možete mu pružiti neophodne informacije, ali samo ako zatraže. Neka deca su radoznalija od drugih.
 • Dozvolite detetu da shvati u čemu je dobro tako što će probati više aktivnosti;
 • Pokažite interes za detetove aktivnosti. Na primer, ako dete ide na fudbal, pričajte o pravilima fudbala na utakmici.
 • Uspostavite rutinu u učenju i postavite dobru praksu izrade domaćih zadataka posle škole – na primer, neka vaše dete radi domaći zadatak svaki put kada se vrati iz škole u svom kutku;
 • Izgradite dobar odnos između škole i učiteljice vašeg deteta i komunicirajte redovno o detetovom progresu i napretku u školi, o ponašanju i kako se dete uklapa sa vršnjacima.

Možda smatrate da ne znate mnogo o učenju i podučavanju – i možda ste imali loše iskustvo u školi kada ste vi bili učenik. Ipak, vi ste vašem detetu prvi učitelj i vaše dete će nastaviti da uči od vas tokom godina.

Kako pomoći mlađem đaku da uči

Deca uče na drugačiji način – Neka deca uče gledanjem, druga slušanjem, neka čitanjem, a neka delovanjem. Kada pružite detetu mogućnost da uči što raznovrsnije, možete oboje uvideti koji je stil učenje naklonjeniji vašem detetu. Kada shvatite kako vaše dete najbolje uči, lako ćete usmeriti sve aktivnosti u tom pravcu.

Deca koriste predmete na razne načine. Kada vaše dete eksperimentiše, istražuje i stvara širokim spektrom materijala, uči se na najbolji način rešavanju problema u situacijama kada ne postoji “pravi” odgovor.

Vašem detetu za učenje nisu potrebne najnovije skupe igračke. Na primer, za slikanje na platnu nije vam potreban ceo slikarski pribor, uzmite stare krpe ili pelene od mlađeg deteta i slikajte običnim temperama.

Deca nisu rođena sa socijalnim sposobnostima – moraju da ih nauče kao što moraju da nauče da čitaju i pišu. Najbolji način da pomognete detetu da razvije društvene sposobnosti je da se druži sa  drugom decom. Ovo ne mora da bude organizovana igra sa decom vaših prijatelja, odvedite dete u park, uključite ga/je na sport, ples i već će naći mnogo svojih vršnjaka sa kojima će moći da se druži i deli zajednički prostor i svoje igračke.

Kako pomoći starijem đaku da uči

Kako vaše dete bude raslo postaće sve nezavisnije. Možda će izgledati kao da želi da se vi manje uključujete u ono što dete uči, ali i dalje će imati potrebu za vašom potrškom i ohrabrenjem, samo na drugačiji način.

Vašem detetu je od vas potrebno da:
 • Verujete njegovom/njenom sudu. Ako dete smatra da je spremno za grublji sport, dopustite mu/joj da proba;
 • Uzmite u obzir detetovu tačku gledišta. Ako dete ne želi da nastavi sa nekim aktivnostima dozvolite mu/joj da prekine sa njima i pružite druge opcije;
 • Osetite kada je dete uznemireno. Ako se dete bori da uradi zadatak, zapitajte ga/je kako napreduje;
 • Prihvatite dete kao osobu. Ovo znači da poštujete i prihvatate činjenicu da je dete u nekim oblastima bolje, a u nekim ne;
 • Reagujte na detetova osećanja. Podelite sa detetom sreću kada nešto obavi uspešno i podržite dete kada ne uspe nešto da obavi;
 • Razumite kroz šta dete prolazi. Podsetite se kako je vama bilo kada ste i vi učili intenzivno i ono u čemu ste uživali i ono što vam se nije dopadalo;
 • Uspostavite odličnu komunikaciju i odnos sa nastavnicima. Ako vam se čini da se vaše dete muči sa nekim posebnim predmetom u školi, razgovarajte sa nastavnicima da li postoji način da pomognete svom detetu;
 • Aktivno slušajte dete kad god ima nešto da vam kaže.