Ultrazvučni pregled kukova kod beba

Nezaobilazan pregled pri rođenju je i pregled kukova novorođenčadi. Upravo u tom periodu javlja se jedan od tri najčešća problema u zglobu kuka kod dece. Poremećaj se koriguje bez posledica ukoliko se dijagnoza postavi na vreme i ukoliko se krene na vreme sa terapijom.

Kada je najbolje da se obavi prvi pregled bebinih kukova?

Pregled kukova je najbolje da se uradi odmah po rođenju, već u porodilištu. Klinički pregled nije dovoljan zbog svoje nepouzdanosti, već mora da se uvek dopuni ultrazvučnim pregledom. Najbolje vreme za ultrazvučni pregled kukova kod dece je između prvog i drugog meseca života.
Naime, kukovi se razvijaju tokom trudnoće, a svaki pokret nogu koji beba napravi produbljuje čašice. Ukoliko su bebi čašice nedovoljno produbljene, glavica butne kosti ne može dobro da legne i može doći do iščašenja, pa se takvi kukovi nazivaju „nezreli“. Neka dece se radjaju sa delimično „zrelim“ kukovima, ali se u naredna tri meseca pravilnim povijanjem i vežbama, čašice vrlo uspešno produbljuju.

Šta može da dovede do razvojnih poremećaja kuka?

Tačan uzrok bolesti do danas još nije poznat. Postoje brojne, manje ili više pouzdane teorije, a to znači da bolest za sada ne možemo da iskorenimo. Ipak, možemo preventivno da delujemo, a to znači da prepoznamo faktore rizika - kako porodično, tako i one vezane za trudnoću, kao i sam porođaj. Osim ovog, preventivno delovanje podrazumeva i ranu dijagnostiku i široko povijanje u najranijem odojačkom uzrastu, kako bi se stimulisao pravilan razvoj do tada još nezrelih kukova. S obzirom da postoji izvestan procenat i takozvanih odloženih poremećaja, neophodno je da se kod sve zdrave dece kukovi pregledaju još jednom - u četvrtom mesecu života.

Kako izgleda pregled?

Ultrazvuk kukova je bezbolna i jednostavna dijagnostička metoda koja pouzdano otkriva da li se radi o iščašenju i određuje se stepen iščašenja kuka. Ultrazvučni pregled kukova se obavlja tako što se beba položi bočno, prvo na jednu pa na drugu stranu, kako bi joj lekar uradio ultrazvuk. Pregled traje vrlo kratko i za bebu nije ni malo neprijatan.

Šta se preduzima ako se ustanovi da kukovi nisu u redu?

Ukoliko na prvom ultrazvuku ortoped ustanovi da su kukovi „nezreli“, preporuka je da se nastavi sa širokim povijanjem i vežbicama, a ako je stepen deformiteta veći, bebe treba da nose kaiševe. Ortoped daje savet kada je potrebno uraditi kontrolni ultrazvučni pregled kukova. Bebama se kukovi razvijaju do 18 meseci života, tako da najveći broj dece, koja su rođena sa „nezrelim“ kukovima, kasnije nemaju nikakve probleme.

U Poliklinici Perinatal ultrazvučni pregled kukova beba vrši dr Momčilo Mijović, spec. dečje hirurgije, subspec. dečje ortopedije.

Učinite najbolje za Vaše najmlađe, zakažite pregled na sledeće brojeve telefona: 021/520-32, 021/529-716, 060/5588-004