Prikupljanje uzorka sperme

Partner će dati uzorak sperme na dan punkcije jajnih ćelija. Kako bi kvalitet sperme bio što bolji, dva do tri dana pre punkcije folikula i aspiracije oocita suzdržite se seksualnih odnosa. Možda će biti neophodan i drugi uzorak sperme istog dana, ukoliko kvalitet prvog nije bio zadovoljavajući. Na dan punkcije folikula morate predati materijal za oplodnju u tačno zakazano vreme. Prethodno će Vam sestra uručiti sterilnu posudu za spermu.

Iz praktičnih razloga savetujemo Vam da:
  • dobro operete ruke i polni ud,
  • pažljivo otvorite posudu i poklopac stavite u foliju kojom je posuda bila obložena,
  • ne dodirujte unutrašnjost posude i poklopca ni rukama ni nekim predmetom,
  • posudu sa uzorkom pažljivo zatvorite i držite na telesnoj temperaturi (najbolje uz telo),
  • ne brinite zbog eventualno male količine materijala, to nije bitno.

Sestra uzima Vaš materijal i s propratnom listom ga odnosi u laboratoriju. U retkim bi situacijama biolog mogao zatražiti još jedan uzorak, pa je Vaša prisutnost potrebna sve dok iz laboratorije ne jave da je sve u redu.