Mesečni razvoj dece

Mesečni razvoj dece - 13 mesec

Kako vaše dete raste

Ako vaše dete još nije napravilo prve sigurne korake, ono će sigurno uskoro to učiniti, pa pripremite…

SAZNAJTE VIŠE

Mesečni razvoj dece - 14 mesec

Kako vaše dete raste

U ovom periodu, vaše dete će se prebaciti sa veština koje je savladalo (hvatanje sa poda sitnica kažiprstom…

SAZNAJTE VIŠE

Mesečni razvoj dece - 15 mesec

Kako vaše dete raste

Vaše dete će sada savladavati nove veštine - od mahanja pa-pa do pijenja iz čaše ili šolje. Ali jednu …

SAZNAJTE VIŠE

Mesečni razvoj dece - 16 mesec

Kako vaše dete raste

Vaše dete sve više raste u ovom uzrastu, šeta, priča po malo, verovatno će moći i kašikom ne baš najbolje…

SAZNAJTE VIŠE

Mesečni razvoj dece - 17 mesec

Kako se vaše dete menja

Razumevanje vašeg deteta o svetu oko sebe raste izuzetno brzo. Na primer, ono neće više misliti da…

SAZNAJTE VIŠE

Mesečni razvoj dece - 19 mesec

Kako vaše dete raste

Možda ćete primetiti iznenadan porast u fizičkom razvoju deteta. Vaše dete je sada sigurno na nogama.…

SAZNAJTE VIŠE

Mesečni razvoj dece - 18 mesec

Kako vaše dete raste

Sada će vaše dete postati mnogo razumljivije jer će upirući prstiće moći da kombinuje još dve reči. …

SAZNAJTE VIŠE

Mesečni razvoj dece - 20 mesec

Šta vaše dete sada zna da može?

Sa punih 19 meseci, vaše dete počinje da shvata kao stvari ne odgovaraju uvek onome što odrasli…

SAZNAJTE VIŠE

Mesečni razvoj dece - 21 mesec

Šta vaše dete sada može?

Sa 20 meseci vaše dete će moći da trči, mada ne ona kako će moći mnogo kasnije. Moći će takoće da se samostalno…

SAZNAJTE VIŠE

Mesečni razvoj dece - 22 mesec

Šta vaše dete sada može?

Vaše 21-mesešno dete će verovatno biti zainteresovano za preuređivanje nameštaja, počevši od…

SAZNAJTE VIŠE

Mesečni razvoj dece - 23 mesec

Kako vaše dete raste

Do sada vaše će dete postavljati samo svoje ciljeve. Imaće određene ideje o tome šta želi da uradi- kao…

SAZNAJTE VIŠE

Mesečni razvoj dece - 24 mesec

Šta vaše dete može?

Do ovog perioda vaše dete će verovatno moći da pevuši i peva i da izgovara rečenice sa tri reči, kao što …

SAZNAJTE VIŠE