Dijafragma

Dijafragma je mehanička barijerna  kontracepcija koja se kombinuje sa hemijskom (spermicid)  radi pojačavanja efikasnosti metode.

Dijafragma je izrađena od elastičnog prstena preko koga je napeta tanka gumena opna. Na gornji deo nanosi se 5ml (1 kafena kašikica) spermicida radi povećanja kontraceptivnog učinka dijafragme. Pre odnosa dijafragma se postavlja u vaginu, koja je tako podeli na dva dela i mehanički sprečava odlaganje spermatozoida u njen proksimalni, gornji,  deo. Važno je da se koristi dijafragma odgovarajućih dimenzija, a ona se izrađuje na osnovu mera uzetih tokom ginekološkog pregleda. Premala dijafragma neće pokriti cerviks te se smanjuje njena efikasnost, a dokumentovani su slučajevi pomeranja dijafragme tokom odnosa ili peristaltika creva. S druge strane prevelika dijafragma vrši pritisak na uretru onemogućavajući potpuno pražnjenje bešike, što otvara vrata za nastanak urinarne infekcije. Ponovno uzimanje mere za dijafragmu je potrebno, ako je došlo do porasta u telesnoj masi za više od 4-5 kg, kao i nakon trudnoće starije od 14 nedelja bilo da se završila porođajem ili pobačajem. Vek trajanja dijafragme je 1-3 godine za one izrađene od gume, a 10 godina za silikonske.

Žena  2 do 6 sati pre odnosa postavlja dijfragmu u vaginu, a nakon  odnosa dijafragma se uklanja za 2 do 8 sati. Pri ponovljenim seksualnom odnosu dijafragma se ne sme uklanjati već se samo dodaje po 5ml spermicida pre svakog sledećeg odnosa. Kontraceptivna delotvornost zavisi od pravilnog postavljana kao i redovne upotrebe.

Moguća neželjena dejstva su iritacija i preosetljivost na korišćeni spermicid ili gumu, veća učestalost urinarnih infekcija usled pritiska obruča dijafragme na uretru.

Prednosti korišćenja: koristi se samo tokom odnosa, povoljnija metoda, do određenog stepena smanjuje mogućnost nastanka cervikalnih infekcija, ne postoji odložena fertilnost posle prestanka koriščenja metode, a u razvoju je i kombinovana primena sa mikrobicidom.

Rizici: alergija na latex, infekcija urinarnog trakta (preporučuje se mokrenje pre i posle odnosa), toksični šok sindrom (2,4 u 100000 kada je dijafragma ostala in situ duže od 24 sata).

Efikasnost metode izražena kao stopa trudnoće  je 1,9 do 18,6% u toku jedne godine tj. sigurnost 94%.