Pregled grudi

Pregled grudi

Kontrola reproduktivnog zdravlja žene kompletna je i pouzdana samo onda kada se u nizu pretraga obuhvate sve oblasti od kojih ono zavisi. Uz ginekologiju i endokrinologiju, visoko mesto zauzima i radiologija. Pre svega kada su u pitanju dijagnostičke metode za otkrivanje promena na dojkama.

U našoj klinici je moguće, osim ultrazvuka abdomena, a u okviru jednog pregleda, načiniti ultrazvučni pregled dojki (na aparatu poslednje generacije).