Perinatal tim

Perinatal tim

Mr sc. med. dr Gordana Kozarov

Specijalista ginekologije i akušerstva Mr. sci med dr Gordana Kozarov, rođena 14.08.1958 u Ćeralijama, Podravska Slatina, RH završila je Medicinski […]
SAZNAJTE VIŠE

Dr Olivera Sentin

Specijalista ginekologije i akušerstva Dr Olivera Sentin  rođena je 01. avgusta 1973. godine u Zrenjaninu, gde je pohađala osnovnu i […]
SAZNAJTE VIŠE

Dr Dragan Stajić

      Specijalista ginekologije i akušerstva    Završio je osnovne i specijalističke studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. […]
SAZNAJTE VIŠE

Dr Dragana Ilić

Internista, endokrinolog Dr Dragana Ilić-endokrinolog, rođena je u Kikindi. U Novom Sadu završila je medicinski fakultet, zatim specijalizaciju iz interne […]
SAZNAJTE VIŠE

Ass dr Marijana Basta Nikolić

          Specijalista radiolog Ass dr Marijana Basta Nikolić, Medicinski fakultet u Novom Sadu završila je 2006. […]
SAZNAJTE VIŠE

Doc. dr Dijana Nićiforović

          Specijalista radiolog Dr Dijana Nićiforović je diploma Medicinskog fakulteta u Novom Sadu stekla 1996. godine, […]
SAZNAJTE VIŠE

Dr Bojan Žeravica

        Specijalista hematolog Dr Bojan Žeravica rođen je 1964. godine u Bašaidu (opština Kikinda). Medicinski fakultet u […]
SAZNAJTE VIŠE

Dr Željka Jarić

        Specijalista radiolog Dr Željka Jarić Medicinski fakultet u Novom Sadu  završila je 1990. godine, a specijalizaciju […]
SAZNAJTE VIŠE

Dr Dragica Bolta

Specijalista neurolog
SAZNAJTE VIŠE

Prim. dr Bogdan Stepančev

Lekar opšte prakse Prim. dr Bogdan Stepančev, rođen je u 1957. godine u Kikindi. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu […]
SAZNAJTE VIŠE