Dr Bojan Žeravica

 

 

 

 

Specijalista hematolog

Dr Bojan Žeravica rođen je 1964. godine u Bašaidu (opština Kikinda). Medicinski fakultet u Novom Sadu završio je 1996. godine, specijalizaciju iz interne medicine 2002. godine, a subspecijalizaciju iz hematologije 2006.godine.

Trenutno je stalno zaposlen u Domu zdravlja Novi Sad- Jovan Jovanović Zmaj, a u Perinatalu radi kao konsultant gde vrši preglede specijaliste pri dijagonostici i lečenju bolesti krvi.