Opšta medicina

Opšta medicina

Prva vrata na koja pokucate ukoliko imate odredjene simptome jeste lekar opšte prakse. On je osoba koja vas uz puno pažnje može uputiti na dalje lečenje lekaru specijalisti ili jednostavno započeti lečenje na osnovu utvrdjenog zdravstvenog stanja, koji je u domenu opšte medicine.

Detaljnije u tekstovima ispod.

lekar opste prakse perinatal

 

Svoj termin za pregled i/ili konsultacije zakažite na telefon broj 021/529-716,
ili 065/588-0000 ili online