Intrauterina inseminacija (IUI)

Intrauterina inseminacija (IUI)

Intrauterina (veštačka) inseminacija je tehnika koja se primenjuje u lečenju steriliteta kod parova. U toj proceduri obrađen uzorak sperme se ubacuje direktno u uterus žene. To skraćuje put spermatozoidima i premošćava potencijalne barijere. U idealnom slučaju na taj način se postiže trudnoća kod slučajeva gde to nije bilo moguće ranije. Intrauterina inseminacija (IUI) kod koje se uzorak sperme ubacuje u uterus je najčešći vid veštačke inseminacije. Iako procenat trudnoća kod parova kod kojih je primenjena veštačka inseminacija nije tako visok kao kod nekih naprednijih tehnika, ova procedura ima veliku prednost - to je jednostavna procedura sa retkim nuspojavama. Iz tog razloga, lekari je preporučuju kao početnu proceduru u lečenju steriliteta.
Inseminacija se u zavisnosti od indikacije može izvesti u spontanom i indukovanom ovulatornom ciklusu.
Intrauterina_inseminacija

Indikacije za primenu su:
 • Idiopatski i imunološki subfertilitet (smanjena sposobnost oplođenja)
 • Cervikalni faktori
 • Endometrioza izvan jajovoda
 • Muški subfertilitet
Uslovi koji su neophodni da bi se učinila inseminacija:
 • Prohodnost bar jednog jajovoda žene
 • Dobra ovarijska rezerva
 • Normospermia ili oligoastenospermia I stepena.

Takođe, neophodno je da pokretljivost spermatozoida bude regularna. Za inseminaciju se može koristiti sperma partnera (AIH-artificijalna inseminacija homologa) ili donora (AID), ali i mešavina sperme partnera sa spermom davaoca (AIM).

AIH se primenjuje kod parova kada je kod muža dijagnostikovana:
 • Ejakulatorna disfunkcija ili muška subfertilnost
 • Imunološki faktor
 • Cervikalni faktor ili endometrioza kojom nisu zahvaćeni jajovodi
AID se primenjuje kada je kod muža dijagnostikovana:
 • Azoospermija (nedostatak spermatozoida)
 • Teška oligoastenoteratozoospermija ili genetsko oboljenje

Uspešnost ove metode se kreće od 12-15%.