Endokrinologija

Endokrinologija

Hormoni regulišu gotovo sve telesne funkcije, od reprodukcije, preko rasta i razvoja, unutrašnje ravnoteže organizma tj. homeostaze, do odgovora na okruženje, stres i povrede. Naši stručnjaci bave se poremećajima u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem i oboljenjima koja nastaju kao posledica tih poremećaja. Endokrinolog dijagnostifikuje, prati i terapijski tretira poremećaje u radu štitaste žlezde, paraštitaste žlezde, hipofize, nadbubrežnih žlezda, gonada, endokrinih ćelija pankreasa i bavi se poremećajem metabolizma masti i ugljenih hidrata.
usluge_endokrinologija
U klinici PERINATAL pružamo sledeće usluge:

  • Pregled interniste endokrinologa dijagnostiku i lečenje
  • Dijabetesa (i dijabetesa u trudnoći)
  • Bolesti štitne žlezde
  • Gojaznosti
  • Osteoporoze
  • Poremećaja lipida (povećan holesterol i/ili trigliceridi)
Svoj termin za pregled i/ili konsultacije zakažite na telefon broj 021/529-716,
ili 065/588-0000 ili online