Gojaznost

Gojaznost

Hronična bolest koja nastaje usled prekomernog nakupljanja masnih depoa u organizmu, naziva se gojaznost.
Stepen uhranjenosti organizma se definiše pomoću indeksa telesne mase,
BMI (Body Mass .Index) koji se računa tako što se telesna masa u kg podeli sa telesnom visinom izraženom u m².

Psiholog u Timu za lečenje gojaznosti

Pitate se zašto psiholog u Timu za lečenje gojaznosti? Zato što postoje naučna objašnjenja za psihološki aspekt gojaznosti koji u […]
SAZNAJTE VIŠE

Gojaznost - epidemija 21. veka

Hronična bolest koja nastaje usled prekomernog nakupljanja masnih depoa u organizmu, naziva se gojaznost. Stepen uhranjenosti organizma se definiše pomoću […]
SAZNAJTE VIŠE

Posledice gojaznosti

Metaboličke i bolesti endokrinog sistema: Dijabetes melitus tip 2 Hiperlipoproteinemije (povišeni masti u krvi) Sterilitet Sindrom policističnih jajnika Komplikovana trudnoća […]
SAZNAJTE VIŠE

Lečenje gojaznog bolesnika sa dijabetesom

Pristup gojaznom pacijentu sa dijabetesom zahteva kompleksan, timski rad. Lečenje počinje postavljanjem dijagnoze dijabetesa, ustanovljavanjem stepena uhranjenosti i utvrđivanjem postojanja […]
SAZNAJTE VIŠE

Glikemijski indeks

Brzina kojom raste nivo šećera u krvi posle uzimanja odrređene količine neke hrane naziva se glikemijski indeks. Glikemijski indeks određuje […]
SAZNAJTE VIŠE

Dijabetes i gojaznost

Dijabetes je gotovo neizostavni pratilac gojaznosti. Uporedo sa epidemijom gojaznosti raste i epidemija dijabetesa tipa 2. Rizik za pojavu dijabetesa […]
SAZNAJTE VIŠE

Programirana fizička aktivnost

Programirana fizička aktivnost je potrebna da bi se obezbedila neophodna potrošnja energije unete hranom, da bi se smanila insulinska rezistencija, […]
SAZNAJTE VIŠE