Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /home/klinikaperinatal/public_html/wp-includes/functions.php on line 4201
Klinika Perinatal
VTO tim

VTO tim

Mr sc. med. dr Gordana Kozarov

Dr Gordana Kozarov je šef stručnog tima vantelesne oplodnje u Klinici Perinatal.

vto_tim_gordana_kozarov

Mr sci med dr Gordana Kozarov, rođena 14.08.1958 u Ćeralijama, Podravska Slatina, RH završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Zagrebu, RH 1983. godine. Specijalistički ispit iz oblasti ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu RH položila je 1991. godine te stekla zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva. Iste 1991 godine završila je postdiplomske studije iz predmeta Perinatologija i neonatologija položivši završni ispiti 25.06.1991. godine. Magistrirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1995. godine na temu „Razmatranje akceleracije menarhe i pojave menstrualne neregularnosti u postmenarhalnom periodu“.

Specijalističku delatnost iz oblasti ginekologije, adolescentne ginekologije i akušerstva počela je da obavlja 1992. godine. Privatnu ginekološku ordinaciju „Perinatal“ osniva 1994. godine, a ordinacija 1999. godine prerasta u Polikliniku „Perinatal“ sa specijalističkom ginekološkom delatnošću iz oblasti ginekologije, adolescentne ginekologije, akušerstva, preventivne ginekologije, radiologije, endokrinologije i urologije.
Godine 2008. osniva se ZU Specijalna bolnica za ginekologiju „Perinatal“, Novi Sad u kojoj se mr sci med dr Gordana Kozarov zapošljava kao specijalista ginekolog-akušer na dopunskom radu u bolnici, a u cilju obavljanja dijagnostike i lečenja steriliteta metodama biomedicinski potpomognute oplodnje.
Tokom svog rada kontinuirano se usavršava i stiče teorijske i praktične veštine ultrazvučnog dijagnostikovanja i lečenja neplodnosti (histeroskopija, IVF), endokrinološke ginekologije, ultrazvučne dijagnostike fetalnih anomalija, citologije u domaćim i inostranim centrima edukacije, aktivno učestvuje i prezentuje naučne radove na domaćim i stranim kongresima sa temom humane reprodukcije, član je ESHRE-a, o čemu poseduje brojne sertifikate. 

As. dr Mojca Čižek Sajko, univ. dipl. biol.

vto_tim_dr_mojca_sajko

Biografija
 • 1993 Edukacija u Institutu zdravstvenog osiguranja Republike Slovenije
 • 1994 Biolog u Dom zdravlja, Maribor
 • 1996 Biolog u IVF Laboratoriju, Odsekl za ginekologiju i perinatologiju, Klinički centar Maribor
 • 1996 Istraživač u Udruženju istraživača Slovenije
 • 1998 Embriolog u IVF timu na Odseku za ginekologiju i perinatologiju u Kliničkom centru Maribor
 • 2003 Postdiplomske doktorske studije iz oblasti biomedicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, Slovenija
 • 2003 Stekla znanje iz in vitro sazrijevanja humanih ovocita u Copenhagen Klinički centar, Herlev, Danska; pod supervizijom Dr. Anne Lis Mikkelsen.
 • 2007 Doktor nauka iz oblasti Biomedicine
 • 2007 Gostujući embriolog u Institutu za Humanu Reprodukciju Dr. Balić, Tuzla, Bosna i Hercegovina
 • 2008 Certifikat; Stariji Klinički Embriolog, ESHRE certifikacija.
 • 2009- Ekskluzivno vlasništvo, PRO-STAT, Mojca Čižek Sajko s.p.
 • 2010-2014 Istraživački rad na Institutu za Biostatistiku i Medicinsku Informatiku, Medicinski fakultet, Univerzitet u Ljubljani
Članstva
 • ESHRE - European Society for Human Reproduction and Embriology
Uredničke Aktivnosti
 • Saradnik urednik za statistiku: Acta Medica Academica
 • Saradnik urednik za statistiku: Pediatrics Today