VTO tim

VTO tim

Mr sc. med. dr Gordana Kozarov

Dr Gordana Kozarov je šef stručnog tima vantelesne oplodnje u Klinici Perinatal.

vto_tim_gordana_kozarov

Mr sci med dr Gordana Kozarov, rođena 14.08.1958 u Ćeralijama, Podravska Slatina, RH završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Zagrebu, RH 1983. godine. Specijalistički ispit iz oblasti ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu RH položila je 1991. godine te stekla zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva. Iste 1991 godine završila je postdiplomske studije iz predmeta Perinatologija i neonatologija položivši završni ispiti 25.06.1991. godine. Magistrirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1995. godine na temu „Razmatranje akceleracije menarhe i pojave menstrualne neregularnosti u postmenarhalnom periodu“.

Specijalističku delatnost iz oblasti ginekologije, adolescentne ginekologije i akušerstva počela je da obavlja 1992. godine. Privatnu ginekološku ordinaciju „Perinatal“ osniva 1994. godine, a ordinacija 1999. godine prerasta u Polikliniku „Perinatal“ sa specijalističkom ginekološkom delatnošću iz oblasti ginekologije, adolescentne ginekologije, akušerstva, preventivne ginekologije, radiologije, endokrinologije i urologije.
Godine 2008. osniva se ZU Specijalna bolnica za ginekologiju „Perinatal“, Novi Sad u kojoj se mr sci med dr Gordana Kozarov zapošljava kao specijalista ginekolog-akušer na dopunskom radu u bolnici, a u cilju obavljanja dijagnostike i lečenja steriliteta metodama biomedicinski potpomognute oplodnje.
Tokom svog rada kontinuirano se usavršava i stiče teorijske i praktične veštine ultrazvučnog dijagnostikovanja i lečenja neplodnosti (histeroskopija, IVF), endokrinološke ginekologije, ultrazvučne dijagnostike fetalnih anomalija, citologije u domaćim i inostranim centrima edukacije, aktivno učestvuje i prezentuje naučne radove na domaćim i stranim kongresima sa temom humane reprodukcije, član je ESHRE-a, o čemu poseduje brojne sertifikate. 

As. dr Mojca Čižek Sajko, univ. dipl. biol.

vto_tim_dr_mojca_sajko

Biografija
 • 1993 Edukacija u Institutu zdravstvenog osiguranja Republike Slovenije
 • 1994 Biolog u Dom zdravlja, Maribor
 • 1996 Biolog u IVF Laboratoriju, Odsekl za ginekologiju i perinatologiju, Klinički centar Maribor
 • 1996 Istraživač u Udruženju istraživača Slovenije
 • 1998 Embriolog u IVF timu na Odseku za ginekologiju i perinatologiju u Kliničkom centru Maribor
 • 2003 Postdiplomske doktorske studije iz oblasti biomedicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, Slovenija
 • 2003 Stekla znanje iz in vitro sazrijevanja humanih ovocita u Copenhagen Klinički centar, Herlev, Danska; pod supervizijom Dr. Anne Lis Mikkelsen.
 • 2007 Doktor nauka iz oblasti Biomedicine
 • 2007 Gostujući embriolog u Institutu za Humanu Reprodukciju Dr. Balić, Tuzla, Bosna i Hercegovina
 • 2008 Certifikat; Stariji Klinički Embriolog, ESHRE certifikacija.
 • 2009- Ekskluzivno vlasništvo, PRO-STAT, Mojca Čižek Sajko s.p.
 • 2010-2014 Istraživački rad na Institutu za Biostatistiku i Medicinsku Informatiku, Medicinski fakultet, Univerzitet u Ljubljani
Članstva
 • ESHRE - European Society for Human Reproduction and Embriology
Uredničke Aktivnosti
 • Saradnik urednik za statistiku: Acta Medica Academica
 • Saradnik urednik za statistiku: Pediatrics Today