In Vitro Fertilizacija IVF

In Vitro Fertilizacija IVF

Postoje dve osnovne vrste postupka vantelesne oplodnje – klasični metod vantelesne oplodnje IVF i mikrofertilizacija ICSI. Odluka koji će od ova dva postupka biti primenjena u lečenju neplodnosti zavisi od broja i kvaliteta jajnih ćelija, kao i od kvaliteta spermatozoida (njihovog broja, morfologije i pokretljivosti). Bez obzira koji se laboratorijski postupak spajanja jajne ćelije i spermatozoida sprovodi, pripremna faza koju predstavlja postupak kontrolisane stimulacije jajnika je isti.

Program IVF podrazumeva nekoliko koraka:
 • Programsku evaluaciju
 • Suprimiranje hipofize agonistima ili antagonistima gonadotropin oslobađajućeg hormona (GnRH)
 • Indukciju ovulacije
 • klomifen-citratom
 • humanim menopauzalnim gonadotropinom (hMG)
 • prečišćenim ili rekombinovanim folikulostimulirajućim hormonom (FSH)
 • Podsticanje samog čina ovulacije (trigger) humanim horionskim gonadotropinom (hCG) ili agonistima GnRH

Posle toga se pristupa aspiraciji jajnih ćelija iz maturiranih folikula i u laboratoriji samom činu fertilizacije oocita prethodno obrađenim spermatozoidima. Tako oplođene jajne ćelije se kultivišu do stadijuma 4- ili 8- ćelijskog embriona ili pak, blastociste kada se pristupa transferu embriona (ET) u materičnu šupljinu.

In_Vitro_Fertilizacija

Indikacije za primenu IVF su:
 • Smanjen broj spermatozoida
 • Loša pokretljivost spermatozoida
 • Loš kvalitet sperme
 • Spermatozoidi kojima nedostaje sposobnost da prodru u jajnu ćeliju
 • Idiopatski sterilitet (nepoznatog, tačnije, neotkrivenog uzroka)
 • U prethodnim ciklusima IVF-a nije došlo do fertilizacije (oplodnje)

IVF-ET procedura može da bude izvedena i u spontanom ovulatornom ciklusu, bez postupka koji podrazumeva hormonsku terapiju ili minimalnu stimulaciju. Aspiracija nezrelih jajnih ćelija iz folikula veličine 10 - 12 mm specifično kod pacijentkinja sa PCOS sindromom, je najnoviji vid IVF metode. Ovaj vid oplodnje je označen kao in vitro maturacija (IVM) i podrazumeva izdvajanje jajnih ćelija iz jajnika i njihovo dozrevanje van tela žene bez prethodne hormonske stimulacije. Uspešnost ove metode je samo 8.5% - 10%, za razliku od hormonski stimulisanog ciklusa gde se uspešnost kreće od čak 40% do 50%.