Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /home/klinikaperinatal/public_html/wp-includes/functions.php on line 4201
Klinika Perinatal
In Vitro Fertilizacija IVF

In Vitro Fertilizacija IVF

Postoje dve osnovne vrste postupka vantelesne oplodnje – klasični metod vantelesne oplodnje IVF i mikrofertilizacija ICSI. Odluka koji će od ova dva postupka biti primenjena u lečenju neplodnosti zavisi od broja i kvaliteta jajnih ćelija, kao i od kvaliteta spermatozoida (njihovog broja, morfologije i pokretljivosti). Bez obzira koji se laboratorijski postupak spajanja jajne ćelije i spermatozoida sprovodi, pripremna faza koju predstavlja postupak kontrolisane stimulacije jajnika je isti.

Program IVF podrazumeva nekoliko koraka:
 • Programsku evaluaciju
 • Suprimiranje hipofize agonistima ili antagonistima gonadotropin oslobađajućeg hormona (GnRH)
 • Indukciju ovulacije
 • klomifen-citratom
 • humanim menopauzalnim gonadotropinom (hMG)
 • prečišćenim ili rekombinovanim folikulostimulirajućim hormonom (FSH)
 • Podsticanje samog čina ovulacije (trigger) humanim horionskim gonadotropinom (hCG) ili agonistima GnRH

Posle toga se pristupa aspiraciji jajnih ćelija iz maturiranih folikula i u laboratoriji samom činu fertilizacije oocita prethodno obrađenim spermatozoidima. Tako oplođene jajne ćelije se kultivišu do stadijuma 4- ili 8- ćelijskog embriona ili pak, blastociste kada se pristupa transferu embriona (ET) u materičnu šupljinu.

In_Vitro_Fertilizacija

Indikacije za primenu IVF su:
 • Smanjen broj spermatozoida
 • Loša pokretljivost spermatozoida
 • Loš kvalitet sperme
 • Spermatozoidi kojima nedostaje sposobnost da prodru u jajnu ćeliju
 • Idiopatski sterilitet (nepoznatog, tačnije, neotkrivenog uzroka)
 • U prethodnim ciklusima IVF-a nije došlo do fertilizacije (oplodnje)

IVF-ET procedura može da bude izvedena i u spontanom ovulatornom ciklusu, bez postupka koji podrazumeva hormonsku terapiju ili minimalnu stimulaciju. Aspiracija nezrelih jajnih ćelija iz folikula veličine 10 - 12 mm specifično kod pacijentkinja sa PCOS sindromom, je najnoviji vid IVF metode. Ovaj vid oplodnje je označen kao in vitro maturacija (IVM) i podrazumeva izdvajanje jajnih ćelija iz jajnika i njihovo dozrevanje van tela žene bez prethodne hormonske stimulacije. Uspešnost ove metode je samo 8.5% - 10%, za razliku od hormonski stimulisanog ciklusa gde se uspešnost kreće od čak 40% do 50%.