O klinici

O klinici

Ideja o Specijalnoj bolnici za ginekologiju „Perinatal“ postoji od 1994. godine, kada se osniva ginekološka ordinacija pružajući usluge iz oblasti konzervativne i adolescentne ginekologije, savetovališta za planiranje porodice i iz domena kontracepcije i prevencije polno prenosivih bolesti, praćenja trudnoće, genetskog skrininga i skrininga fetalnih anomalija,  maligniteta genitalnog trakta (PAPA, kolposkopija, ciljana biopsija, eksplorativna kiretaža) i brige za očuvanje fertilnosti žene.

Od 1997. godine započinjemo lečenje steriliteta, u prvom momentu u saradnji sa inostranim centrima, a unapređenjem dijagnostičke opremljenosti i sopstvenim kapacitetima. 2003. godine uvođenjem savremene opreme kao što je prvi ultrazvučni aparat 3D/4D tehnologije u Srbiji, Perinatal na našim prostorima okreće novu stranicu u dijagnostici fetalnih anomalija i anomalija reproduktivnih organa žene uz značajno unapredenje procesa IVF-a (vantelesne oplodnje).

Kako smo rasli i razvijali se 

Uvećanjem broja pacijenata, angažovanjem specijalista iz oblasti interne medicine, dermatovenerologije, radiologije i urologije iste 2003. godine ginekološka ordinacija prerasta u Polikliniku sa multidisciplinarnim, konzervativnim, operativnim i konsultativnim radom, te programom vantelesne oplodnje (prirodni ciklusi). Opremom, prostorijama i usavršavanjem stručnjaka pratimo razvoj tehnologije, zato pacijentima pružamo usluge ranog i pouzdanog otkrivanje fetalnih anomalija, prekanceroznih promena grlića materice, endometrijuma, ovarijuma i dojke, histerosalinoskopije i histeroskopije u utvrđivanju uzroka steriliteta, dečje ginekologije uz vaginoskopiju, i stvaramo nove, zdrave živote.

Sa promenom zakonskih regulativa, a radi nastavka nadasve uspešnog programa vantelesne oplodnje, osnivamo današnju Specijalnu bolnicu za ginekologiju „Perinatal“ 2008. godine sa zakonom utvrđenim sadržajem za ovu vrstu ustanove. Polaganjem ispita u Amsterdamu, embriolog postaje jedan od pionira evropske nostrifikacije na našim prostorima što daje uslove za potpunu aktivnost bolnice na programima potpomognute oplodnje.

Danas, zdravstvena ustanova „Perinatal“ ima dva nezavisna ali povezana entiteta:

  • Specijalnu bolnicu za ginekologiju - opremljena salama za intervencije, te
  • Polikliniku - dijagnostičko-kurativno-preventivne delatnosti, opremljenu savremenim ultrazvučnim uređajima.

Tim Perinatala 

Lekare čine specijalisti i subspecijalisti iz oblasti ginekologije, interne medicine(endokrinolog, hematolog ) i radiologije.

Aktivnosti i usavršavanja 

Prioritet u svakodnevnom radu je praćenje dostignuća nauke i aktivno učestvovanje u istraživačkom radu. Rezultate ovih napora prezentovali smo na domaćim i svetskim kongresima ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology) i ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology), u vidu oralnih i poster prezentacija. Operativne veštine stičemo i usavršavamo u svetski priznatim centrima, a prema planu kontinuirane edukacije osoblja. Inicijatori i organizatori smo niza zdravstveno prosvetnih aktivnosti na gradskom i pokrajinskom nivou na temu kontracepcije i prevencije polno prenosivih bolesti među mladima, edukacije žena reproduktivne dobi u cilju održavanja zdravlja uz prevenciju raka grlića materice. U saradnji sa Skupstinom Vojvodine pomažemo parovima sa smanjenom fertilnom sposobnošću kroz naš program spontanih ciklusa i prirodne inseminacije, dajući doprinos borbi protiv bele kuge u pokrajini.
Plan daljeg razvoja Perinatal klinike je usavršavanje i podizanje nivoa kvaliteta usluga, širenje dijapazona delatnosti, uvođenje tehnoloških inovacija, edukacija specijalista i stalno otvoren konkurs za zapošljavanje mladih lekara sa namerom upućivanja na specijalizacije, akreditacija ustanove, modernizacija ambulanti i smeštajnih kapaciteta ležećih pacijenata, te sa nestrpljenjem iščekujemo bebe „naših“ prvih beba.

Osnivač i šef stručnog tima
Mr sc. med. dr Gordana Kozarov, specijalista ginekologije i akušerstva