Mikrofertilizacija (ICSI)

Mikrofertilizacija (ICSI)

Značajno komplikovaniji vid vantelesne oplodnje je mikrofertilizacija ili intracitoplazmatska injekcija spermatozoida (ICSI), koja je varijanta in vitro fertilizacije (IVF). Razlika od klasične metode je u tome što se čin spajanja polnih ćelija obavlja mikromanipulacijom, tj. spermatozoid partnera se složenim postupkom, pod kontrolom sistema mikroskopa, ubacuje direktno u jajnu ćeliju. Drugim rečima ne ostavlja se spermatozoidima da sami pronađu put do jajne ćelije, već ovim procesom upravlja biolog. Ovo je posebno važno u slučaju kad raspolažemo s malim brojem jajnih ćelija, što se najčešće događa kod starijih pacijentkinja. Metoda ICSI je uvela radikalne promene naročito u teškim slučajevima muške neplodnosti.

Uobičajene indikacije za primenu ICSI metoda su:
  • Mali broj spermatozoida posle obrade: manje od 1,0 miliona pokretljivih spermatozoida po 1 ml
  • Stalna prisutnost različitih ćelija u spermi usled hronične upale
  • Povećana aglutinacija spermatozoida
  • Mnogo neuspelih pokušaja vantelesne oplodnje

Mikrofertilizacija

Kada je u jajnu ćeliju ubrizgan spermatozoid, ona se pregleda nakon približno 14-16 sati, da bi se utvrdilo je li došlo do fertilizacije, a 24 sata kasnije proverava se je li došlo do adekvatne deobe.
Razvoj embriona se pomno prati, u novije vreme se ceo razvoj embriona prati kamerom u inkubatoru. Embrioni se transferišu u matericu između 3.-5. dana razvoja embriona od oplodnje, a dan transfera se određuje u odnosu na broj i kvalitet embriona.
Preostali vitalni embrioni se, u dogovoru sa parom, podvrnu zamrzavanju koji se mogu koristiti u sledećim, spontanim, nestimulisanim ciklusima. Uspešnost In vitro fertilizacije (IVF) odmrznutim embrionima je 22%.