Hematologija

Hematologija

Hematologija je nauka i internistička specijalnost koja se bavi proučavanjem sastava i funkcijama krvi i krvotvornih organa, dijagnostikom i lečenjem bolesti krvi. Krv cirkuliše kroz ceo organizam, i od vitalnog je značaja za mnogobrojne funkcije ćelija, tkiva i organa, bilo kakvi poremećaji u njenom volumenu (količini), ćelijskom ili plazma delu mogu izazvati mnogobrojne i raznovrsne poremećaje.

hematolog perinatal polklinika

Kao klinička specijalnost i jedna od grana interne medicine, hematologija se bavi dijagnostikovanjem i terapijom, prognozom i prevencijom urođenih i stečenih poremećaja krvi, poremećaja zgrušavanja krvi, malignih bolesti krvi (uključujući i sve vrste hemofilije, leukemije, limfome i anemije srpastih ćelija). Uz stručnost i posvećenost naših hematologa, u PERINATAL  poliklinici brzo i efikasno, u prijatnom ambijentu i uz ljubazno medicinsko osoblje, možete sprovesti sve dijagnostičke metode i postupke.

U klinici PERINATAL pružamo sledeće usluge:

  • Hematološki pregled lekara specijaliste, dijagnostika i lečenje
Svoj termin za pregled i/ili konsultacije zakažite na telefon broj 021/529-716,
ili 065/588-0000 ili online