Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /home/klinikaperinatal/public_html/wp-includes/functions.php on line 4201
Klinika Perinatal
Neurologija

Neurologija

Medicinska disciplina koja istražuje strukturu, funkcije i bolesti nervnog sistema. Neurologija se posebno bavi, opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti koje su prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju.

Sam predmet interesovanja neurologa jeste centralni nervni sistem, gde spadaju mozak i kičmena moždina, ali i njima veoma bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.

Neurology
U klinici PERINATAL pružamo sledeće usluge:

  • Pregled neurologa, dijagnostiku i lečenje

Neurološki pregled uključuje anamnezu (anamneza sadašnje bolesti, lična i porodična anamneza), neurološki status kao i pregled dosadašnje medicinske dokumentacije. Za svakog bolesnika u zavisnosti od simptoma i znakova bolesti, donosi se odluka o potrebnim daljim pretragama i nakon toga se započinje lečenje ili se daje savet koji će pomoći u smanjivanju nastalih poteškoća ili prevenciji i smanjenju rizika od nastanka neuroloških bolesti. Zavisno od težine i vrste poteškoća bolesnika, u Poliklinici Perinatal primenjujemo interdisciplinarni pristup, uključivanje lekare ostalih specijalnosti radi rešenja određenog zdravstvenog problema neurološkog pacijenta.

Svoj termin za pregled i/ili konsultacije zakažite na telefon broj 021/529-716,
ili 065/588-0000 ili online