Neurologija

Neurologija

Medicinska disciplina koja istražuje strukturu, funkcije i bolesti nervnog sistema. Neurologija se posebno bavi, opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti koje su prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju.

Sam predmet interesovanja neurologa jeste centralni nervni sistem, gde spadaju mozak i kičmena moždina, ali i njima veoma bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.

Neurology
U klinici PERINATAL pružamo sledeće usluge:

  • Pregled neurologa, dijagnostiku i lečenje

Neurološki pregled uključuje anamnezu (anamneza sadašnje bolesti, lična i porodična anamneza), neurološki status kao i pregled dosadašnje medicinske dokumentacije. Za svakog bolesnika u zavisnosti od simptoma i znakova bolesti, donosi se odluka o potrebnim daljim pretragama i nakon toga se započinje lečenje ili se daje savet koji će pomoći u smanjivanju nastalih poteškoća ili prevenciji i smanjenju rizika od nastanka neuroloških bolesti. Zavisno od težine i vrste poteškoća bolesnika, u Poliklinici Perinatal primenjujemo interdisciplinarni pristup, uključivanje lekare ostalih specijalnosti radi rešenja određenog zdravstvenog problema neurološkog pacijenta.

Svoj termin za pregled i/ili konsultacije zakažite na telefon broj 021/529-716,
ili 065/588-0000 ili online