Prim. dr Bogdan Stepančev

Lekar opšte prakse

Prim. dr Bogdan Stepančev, rođen je u 1957. godine u Kikindi. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu diplomirao je 1982. godine. Posle odsluženja vojnog roka, zaposlio se u Domu zdravlja "Beočin". Od 1988. god. radi u Domu zdravlja "Novi Sad". Godine 1993. položio je specijalistički ispit i od 2000. god. postao šef dispanzera "Zmaj Ognjena Vuka",  iste godine stekao je titulu primarijusa. Od 2001. do 2005. god. bio podpredsednik Saveta za zdravsto u Skupštini grada Novi Sad. Aktivno angažovan u radu Srpskog lekarskog društva Srbije (bio član predsedništva do 2006.god.) i aktivno učestvovao u radu Društva lekara Vojvodine (od 2001. do 2006. bio član predsedništva i podpredsednik sekcije opšte medicine). Od 2008. god. do 2012. god. načelnik službe za kućnu negu i lečenje sa patronažom u Domu zdravlja "Novi Sad". Od 2012. god. radi kao izabrani lekar u Službi opšte medicine, prvobitno u ambulanti "Jug Bogdan", a od 2014. godine u ambulanti "Jovan Jovanović Zmaj". Član Lekarske komore Srbije i Srpskog lekarskog društva.

Od novembra 2017.godine, naš lekar opšte prakse, dr Bogdan Stepančev, u vašem domu ili našoj klinici vrši sledeće usluge:

 • Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om
 • Dijagnostikovanje i lečenje akutnih i hroničnih nezaraznih i zaraznih bolesti
 • Praćenje hroničnih nezaraznih bolesti
 • Vakcinacija protiv sezonskih bolesti
 • Davanje intramuskularne i intravenske terapije
 • Davanja infuzionih rastvora u ambulanti i na terenu
 • Previjanje i obrada površinskih rana i opekotina, skidanje konaca
 • Zamena urinarnih katetera u kući-stanu pacijenta
 • Upućivanje na laboratoriske pretrage
 • Upućivanje specijalistima drugih oblasti
 • Terapija bola
 • Otoskopski pregled, ispiranje ušiju,
 • Aspiracija sekreta iz nosa i usta, inhalacije