Doc. dr Dijana Nićiforović

 

 

 

 

 

Specijalista radiolog

Dr Dijana Nićiforović je diploma Medicinskog fakulteta u Novom Sadu stekla 1996. godine, a specijalizaciju iz oblasti radiologije je završila 2001. godine.

Magistraturu/Master je odbranila 2004. godine, a doktorat 2013.godine.

Trenutno je stalno zaposlena u Kliničkom Centru Vojvodine, a u Perinatalu radi kao konsultant, pružajući sledeće usluge:

  • Ultrazvuk gornjeg abdomena
  • Ultrazvuk donjeg abdomena
  • Ultrazvuk donjeg i gornjeg abdomena
  • Ultrazvučni pregled dojki
  • Mamografski pregled dojki