Dr Dragan Stajić

 

 

 

Specijalista ginekologije i akušerstva 

 

Završio je osnovne i specijalističke studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Na Univerzitetu u Novom Sadu, odbranio magistarsku tezu "Uticaj životne sredine na psihosocijalni i medicinski aspekt menopauze", 06.06.2007. godine.  Subspecijalizaciju iz fertiliteta i steriliteta završio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2016. godine. Izabran je za zvanje asistenta Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu 2016. godine.

U Kliničkom centar Vojvodine-Klinika za ginekologiju i akušerstvo, od 1998. godine, radio je na poziciji lekara specijalista ginekologije i akušerstva, zatim kao Šef odseka za prijem i trijažu trudnica (2011.godine) i od 2012. godine je V.D. Upravnik Klinike za ginekologiju i akušerstvo.