Dr Željka Jarić

 

 

 

 

Specijalista radiolog

Dr Željka Jarić Medicinski fakultet u Novom Sadu  završila je 1990. godine, a specijalizaciju iz radiologije 2003.godine. Kao lekar opšte prakse radila je u Hitnoj pomoći u Subotici, zatim u Domu zdravlja u Subotici, a nakon toga kao specijalizant radiologije i radiolog u Opštoj bolnici u Subotici. U Domu dravlja „Novi Sad“ radila je od 2004-2008. godine i ponovo od 2017. godine, a u međuvremenu kao radiolog u privatnom Domu zdravlja „Dr Cvjetković“ u Novom Sadu.

Aktivno učestvuje u stručnom usavršavanju na kongresima i seminarima.

U klinici Perinatal, dr Jarić vrši sledeće usluge:

 • Ultrazvuk gornjeg abdomena
 • Ultrazvuk donjeg abdomena
 • Ultrazvuk donjeg i gornjeg abdomena
 • Ultrazvuk mekih tkiva zglobova
 • Ultrazvuk mekih tkiva određene regije
 • Ultrazvuk mekih tkiva vrata
 • Ultrazvuk štitaste žlezde
 • Ultrazvuk aksile ili ingvinuma
 • Ultrazvuk testisa
 • Ultrazvučni pregled dojki

 Color Doppler dijagnostiku: 

 • Dopler karotida
 • Dopler krvnih sudova vrata
 • Dopler karotida, VB sliva, i AA. subclavia
 • Dopler krvih sudova ruku
 • Dopler krvnih sudova nogu
 • Dopler arterija nogu
 • Dopler abd. aorte, ilijačnih AA i art. nogu
 • Dopler abd. aorte, ilijačnih art.
 • Dopler vena nogu
 • Dopler renalnih arterija
 • Dopler portnog sistema
 • Dopler testisa

Kao i mamografski pregled dojki.