Posledice gojaznosti

Metaboličke i bolesti endokrinog sistema:
 • Dijabetes melitus tip 2
 • Hiperlipoproteinemije (povišeni masti u krvi)
 • Sterilitet
 • Sindrom policističnih jajnika
 • Komplikovana trudnoća i porođaj
 • Karcinom prostate, jajnika, endometrijuma, dojke
Kardiovaskularne bolesti:
 • Hipertenzija (povišen krvni pritisak)
 • Srčana slabost
 • Ishemijska bolest srca (angina pektoris, infarkt)
 • Cerebrovaskularna bolest
 • Tromboembolijske komplikacije
Bolesti disajnih organa:
 • "Sleep apnea" sindrom (prekidi disanja tokom sna)
 • Hipoventilacioni sindrom
Bolesti sistema organa za varanje:
 • Masna jetra, ciroza, karcinom jetre
 • Kamenje u žučnoj kesi, karcinom žučne kese
 • Hronično zapaljenje jednjaka, karcinom jednjaka
 • Karcinom debelog creva
Mehaničke komplikacije:
 • Artroze (degenerativne bolesti zglobova)
 • Lumbalni sindrom
Hirurške komplikacije:
 • Komplikacije tokom anestezije i neposredno posle operacije
 • Usporeno i otežano zarastanje rana
Bolesti kože

Smanjenje immunitet

Psihološki i sociološki problemi
 • Depresija
 • Stigmatizacija (osećaj obeleženosti i odbačenosti)
 • Teškoće pri zapošljavanju, češće odsustvovanje sa posla