Saveti vezani za ishranu dece uzrasta od 3 do 7 godina koja imaju puno sportskih aktivnosti

Fizička aktivnost je jedan od najbitnijih faktora zdravlja kod dece. Time deca razvijaju niz telesnih i psihičkih veština. Ali dečji organizam ima svoje specifičnosti i svoja ograničenja. Telesni, psihološki, biohemijski, hormonalni, socijalni, i svaki drugi status, koji definiše jedinku, različit je kod deteta u odnosu na odraslog čoveka, naročito zbog toga što deca rastu.

Današnje vreme nam je igru ispred zgrade ili u dvorištu sa vršnjacima, prenelo u sportske hale i zatvorene prostore. Tempo koji su nekada diktirala deca, sada  rade treneri, ambicije roditelja i samog društva. Deca su sada opet u fazi intenzivnog rasta i razvoja i personalni jelovnik će omogućiti da se nađe sklad između potrošnje i razvoja vašeg deteta.

Osim toga, prisutne su i razlike u intenzitetu rasta pojedinih sistema u toku detinjstva i adolescencije. Ne rastemo istom brzinom ni tokom samog detinjstva. Najbrže se raste od prve do treće godine i na početku puberteta. Upravo zbog ovoga važna je pravilna, izbalansirana ishrana. Jelovnik detete ne treba u ovom slučaju da zadovolji samo kalorijske potrebe, već i potrebe za mineralima i vitaminima koje se u ovom uzrastu ne unose kao suplementi. Personalni jelovnik će vam pomoći, ne samo u svakodnevnoj rutini, već i u danima kada deca imaju turnire ili mečeve, kada su izloženi većem naporu, pa su i njihove potrebe drugačije.

Najveći rizik po zdravlje, a pri bavljenju sportom, su povrede i nepravilna ishrana neusklađena potrebama zbog povećane potrošnje. Nisu pošteđena ni deca koja su uključena u sportske aktivnosti, bilo da su te aktivnosti rekreativnog tipa ili su trenažni proces i/ili takmičenja.

Mnoge od njih bi mogle da budu sprečene ukoliko bi roditelji usvojili nekoliko pravila ponašanja.
  • Pre nego što vaše dete počne redovno da vežba neku sportsku disciplinu ili da trenira za takmičenja, odvedite ga kod lekara koji će izvršiti detaljan pregled i dati predlog personalnog jelovnika. Cilj pregleda je da se sagledaju i izbegnu  zdravstveni rizici koje sportska aktivnost može da izazove.
  • Ne insistirajte na timskim sportovima pre šeste godine. Mlađa deca ne razumeju koncept timske igre.
  • Uvek budite sigurni da odabrani sport odgovara psihofizičkim sklonostima vašeg deteta.
  • Uvek budite sigurni da je dete unelo pre i u toku treninga dovoljnu količinu vode kako bi se sprečili problemi dehidracije i pregrevanja organizma deteta.
  • I nikad ne zaboravite, deca u sportu traže zabavu, a ne rezultat!