Razvojna mapa za decu od 1 do 6 meseci

Uzrast deteta Uobičajene veštine

Vaše dete će moći da uradi:

Veštine koje trenutno uči

Vaše dete možda će moći:

Napredne vežtine za dat uzrast

Vaše dete možda će čak moći:

1. mesec starosti
 • Podigne glavu;
 • Reaguje na zvuk;
 • Netremice gleda u lice.
 • Prati predmet u pokretu očima;
 • Ispušta zvuke;
 • Uoči šablone u crnoj i beloj boji i njihove kontraste.
 • Da se smeje;
 • Da se smeši;
 • Drži glavu na 45° uzdignutu.
2. mesec starosti
 • Guče i ispušta zvuke;
 • Prati predmet u pokretu očima;
 • Drži čvrsto glavu kratak period.
 • Da se smeje;
 • Da se smeši;
 • Drži glavu na 45° uzdignutu.
 • Da drži uspravno glavu;
 • Da izdrži težinu tela na svojim nogama,
 • Podigne ramena i glavu dok leži na stomaku.
3. mesec starosti
 • Da se smeje;
 • Drži čvrsto glavu;
 • Prepoznaje majčino lice i zna da je ona pomirisu.
 • Guguče i ispušta divne zvuke;
 • Prepoznaje majčin glas;
 • Povremeno se podigne rukama.
 • Sluša i okreće se prema jačem zvuku;
 • Može sklopiti šake zajedno;
 • Prevrne se sa leđa na stomak.
4. mesec starosti
 • Drži čvrsto glavu;
 • Da izdrži težinu tela na svojim nogama,
 • Guče i odgovara na vaš zvuk zvukom.
 • Pruža ruke da uzme igračku;
 • Pruža ruke da uzme predmet;
 • Prevrće se.
 • Imitira govor koji govorite bebi, kao što je baba, mama, dada.
 • Prvi zubić se može pojaviti.
5. mesec starosti
 • Razume razliku u oblicima jakih boja;
 • Prevrće se;
 • Igra se sa jednom nogom i rukom.
 • Sluša i okreće se prema jačem zvuku;
 • Prepoznaje svoje ime.
 • Može sedete bez držanja sekund ili dva;
 • Stavlja predmete u usta;
 • Može početi strah od nepoznatih.
6. mesec starosti
 • Okreće se da vidi odakle dolazi zvuk i glas;
 • Imitira zvuke;
 • Brboće ustima;
 • Prevrće se u oba pravca.
 • Pruža ruke ka predmetu i stavlja ih u usta;
 • Sedi bez podrške;
 • Spremno je za nemlečnu hranu.
 • Možda će početi da puzi;
 • Možda će pokušati da kombinuje slogove;
 • Privuče predmete prema sebi.

 

Pogledajte još: