Anoreksija

Anoreksija se karakteriše intenzivnim strahom od debljanja i neprestanom težnjom ka mršavljanju.

Simptomi obuhvataju:
  • gubljenje bar 15% od telesne težine zbog odbijanja da jedu dovoljno hrane, uprkos jakoj gladi
  • intenzivan strah da ne postanu 'debeli' i da ne izgube kontrolu
  • poremećen doživljaj vlastitog tela, verovanje da su debeli, uprkos mršanju uvereni su da se debljaju
  • sklonost ka opsesivnom vežbanju
  • preokupiranost sa razlikovanjem "dobre" od "loše" hrane kao i sa pripremanjem hrane
  • izostanak menstruacije.

anorexia2

Anoreksija često počinje gubljenjem težine bilo zbog dijete ili fizičkog oboljenja. Pozitivni komentari o gubitku težine mogu da ohrabre osobu da poveruje kako je dobro biti mršav - što mršaviji to bolje.
Gladovanje i ekscentrični način ishrane mogu onda prerasti u anoreksiju.