Dr Temira Lozanić - pedijatar specijalista za ishranu

U uslovima savremenog življenja, naša deca i mladi trpe brojne negativne uticaje iz svog okruženja, što može negativno da se odrazi na njihov rast i razvoj. Navike koje se usvoje u ovom periodu života, pogotovo one vezane za model ishrane i fizičku aktivnost mogu da dovedu do narušavanja zdravlja, što se može ispoljiti kao prekomerna težina ili pothranjenost, a takođe mogu da traju i u odraslo doba i biti važan faktor u razvoju brojnih hroničnih nezaraznih bolesti.

Naša dužnost je da podučimo decu i mlade kako da oblikuju i neguju zdrave životne stilove, koji pomažu pravilan razvoj i odrastanje, kvalitetno življenje neopterećeno bremenom hroničnih bolesti koje se mogu sprečiti. Iz tog razloga našem pedijatrijskom timu pridržila se dr Temira Lozanić, pedijatar specijalista za ishranu.

Dr Temira Lozanić živi i radi u Novom Sadu. Medicinski fakultet kao i specijalizaciju iz pedijatrije završila je u Novom Sadu. U Beogradu na Medicinskom fakultetu završila je subspecijalizaciju iz ishrane. U Domu zdrvlja ’’Novi Sad’’ radi od 1984. godine u Službi za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i omladine. Dugi niz godina radi u Savetovalištu za mlade, gde kroz individualni rad sa decom i mladima ( upoznavanje, pregled i davanje usmenih i pismenih saveta), radi na problemima prvenstveno vezanim za ishranu, a kroz grupni rad u radionicama na promociji zdravih životnih stilova.

Dr Lozanić u klinici Perinatal, davaće savete i preporuke deci i roditeljima (zasnovane na savremenim naučnim saznanjima) koji će pomoći u optimizaciji i balansiranju ishrane, fizičke aktivnosti, kao i drugih životnih navika, što je od značaja kako za sadašnje tako i za buduće zdravlje.

 dr temira lozanic dr Temira Lozanić