Lekar opšte prakse - dr Bogdan Stepančev

Koji je to prvi lekar kojem se obraćate kada imate zdravstveni problem?

To je lekar opšte prakse. On Vas leči, savetuje, upućuje na dalje specijalističke preglede i ispitivanja. Veliki broj zdravstvenih problema reši se na nivou opšte prakse. Odličnom dijagnostikom i daljim upućivanjem na pregled kod lekara specijaliste dolazi se do brzog otkrivanja i lečenja težih bolesti.

Naš tim je od novembra meseca bogatiji za još jednog stručnjaka, lekara opšte prakse -PRIM DR BOGDAN STEPANČEV.

Prim. dr Bogdan Stepančev, rođen je u 1957. godine u Kikindi. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu diplomirao je 1982. godine. Posle odsluženja vojnog roka, zaposlio se u Domu zdravlja "Beočin". Od 1988. god. radi u Domu zdravlja "Novi Sad". Godine 1993. položio je specijalistički ispit i od 2000. god. postao šef dispanzera "Zmaj Ognjena Vuka",  iste godine stekao je titulu primarijusa. Od 2001. do 2005. god. bio podpredsednik Saveta za zdravsto u Skupštini grada Novi Sad. Aktivno angažovan u radu Srpskog lekarskog društva Srbije (bio član predsedništva do 2006.god.) i aktivno učestvovao u radu Društva lekara Vojvodine (od 2001. do 2006. bio član predsedništva i podpredsednik sekcije opšte medicine). Od 2008. god. do 2012. god. načelnik službe za kućnu negu i lečenje sa patronažom u Domu zdravlja "Novi Sad". Od 2012. god. radi kao izabrani lekar u Službi opšte medicine, prvobitno u ambulanti "Jug Bogdan", a od 2014. godine u ambulanti "Jovan Jovanović Zmaj". Član Lekarske komore Srbije i Srpskog lekarskog društva.

Ukoliko niste u mogućnosti da odete do lekara, naš lekar opšte prakse dr Bogdan Stepančev, pruža vrhunsku medicinsku uslugu u vašem domu. Bez dugih čekanja i odlazaka lekaru, po pozivu dolazimo na vašu kućnu adresu gde će vam biti pružena nega kao da ste u našoj ordinaciji.

U Vašem domu ili našoj klinici vršiće sledeće usluge:

 • Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om
 • Dijagnostikovanje i lečenje akutnih i hroničnih nezaraznih i zaraznih bolesti
 • Praćenje hroničnih nezaraznih bolesti
 • Vakcinacija protiv sezonskih bolesti
 • Davanje intramuskularne i intravenske terapije
 • Davanja infuzionih rastvora u ambulanti i na terenu
 • Previjanje i obrada površinskih rana i opekotina, skidanje konaca
 • Zamena urinarnih katetera u kući-stanu pacijenta
 • Upućivanje na laboratoriske pretrage
 • Upućivanje specijalistima drugih oblasti
 • Terapija bola
 • Otoskopski pregled, ispiranje ušiju,
 • Aspiracija sekreta iz nosa i usta, inhalacije

Prim. dr Bogdan Stepančev,  porodični lekar