Simptomi osteoporoze

Iako je simptoma osteoporoze malo, prvi znak je često prelom kosti. Prelomi mogu da izazovu ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući invalidnost i čak prepranu smrt. Mnoge žene i muškarci prolaze kroz život i ne znajući da im se povećava gubitak koštane mase sve dok ne slome kuk, kičmu ili zglob i iskuse posledice ove tihe bolesti.

Neki ljudi dožive prelom kičme koji izazove zakrivljenost gornjeg dela leđa. Prva naznaka o mogućem prelomu kičme i jednom od prvih simptoma osteoporoze je kada shvatite da više niste tako visoki kao što ste bili pre. Drugi znaci i simptomi su bolovi u leđima i povijeno držanje. Ako ste izgubili bar 2 - 3 cm u visini od merenja kada ste bili mlađi, trebali biste se testirati na osteoporozu.
Mnogo ozbiljniji problemi se mogu javiti nakon preloma kuka, jer većina ljudi izgubi mogućnost normalnog hodanja, obavljanja svakodnevnih aktivnosti i samostalnog života.

Ako ste muškarac ili žena sa rizikom od osteoporoze – i posebno ako ste imali prelom posle 50. godine života – trebali biste uraditi test gustine kostiju.

Preporuka lekara je da svaka žena u dobu od 65 i starije, muškarci od 70 godina pa naviše, treba da urade test gustine kostiju. Takođe se preporučuje da mlađe žene u postmenomauzi i muškarci od 50 do 69 godina sa rizikom od osteoporoze treba takođe da se testiraju.

Ostali koji bi trebalo da se testiraju su:
  • Odrasli sa stanjem, poput reumatoidnog artritisa, ili oni koji uzimaju lekove, kortikosteroide
  • Svako kome lekar prepisuje terapiju na osteporozu
  • Žene u posmenopauzi kojima je prekinuta terapija estrogenom