PMS - predmenstrualni sindrom

Predmenstrualni sindrom - PMS označava cikličnu pojavu određenih smetnji - od glavobolje do emotivnih ili psiholoških problema koji se uglavnom javljaju u drugoj (luteralnoj) fazi ciklusa, u većini slučajeva 5 do 10 dana pre menstruacije i nestaju s početkom menstrualnog krvarenja. Najčešće se javlja u periodu između 30. i 40. godina, iako se može javiti i u vreme puberteta ili premenopauze. Učestalost javljanja PMS se procenjuje na oko 60 - 85% svih žena.

Simptomi su veoma različiti, kako po vrsti, tako i po intenzitetu tegoba, zajednička karakteristika ovih simptoma je njihovo ciklično ponavljanje. Razlikuju se četiri osnovna tipa PMS:

PMS tip A: osećaj straha, razdražljivost i pojačana psihička osetljivost.

PMS tip C: osećaj neizdržive gladi i pojačan apetit.

PMS tip D: depresija, nesanica.

PMS tip H: dobitak na telesnoj težini, napetost u grudima.

Ostali simptomi koji se mogu javiti u okviru PMS su:

 • emocionalna nestabilnost,
 • sklonost nezgodama,
 • akne,
 • osip,
 • herpes,
 • koprivnjača (urtikarija),
 • teškoće u koordinaciji,
 • problemi sa očima,
 • bolovi u kičmi,
 • bolovi u grlu,
 • glavobolja,
 • migrena,
 • mučnina,
 • grčevi i nadutost u stomaku,
 • umor,
 • zbunjenost,
 • povučenost,
 • promenjiv libido,
 • problemi sa sinusima,
 • poteškoće s mokrenjem,
 • pogoršavanje već postojećih bolesti (lupus, artritis, glaukom).

Ukoliko se ništa ne učini da tegobe prestanu, stanje se često s vremenom pogoršava. Dijagnoza se postavlja vođenjem dnevnog kalendara smetnji tokom najmanje dva do tri mesečna ciklusa.

Osnovni endokrinološki problem je disbalans ili neravnoteža hormona jajnika s relativnim viškom estrogena i manjkom progesterona. Uzrok ove neravnoteže je nepravilna funkcija žutog tela koja najčešće nastaje usled povišenog nivoa hormona stresa - prolaktina. Emocionalni stres povećava nivo hormona ACTH, adrenalina i prostaglandina F2alfa. Takođe se kao problem javlja i manjak serotonina i dopamina, kao posledica relativnog nedostatka vitamina B6.

Kao mogući uzroci navode se još jednolična ishrana, manjak fizičke aktivnosti, psihički faktori i genetska dispozicija.

Lečenje

Pronalaženje jednog hemijskog uzroka i jednog leka neće doneti rezultate u terapiji PMS, jer su uzroci mnogostruki i mnogoznačni. U obzir se moraju uzeti ne samo učinak uma, emocija, ishrane, svetla i rekreacije, nego i odnosi sa okruženjem, kao i razne traume. Najznačajniji korak u lečenju PMS-a je redukcija i otklanjanje stresa. Promena ishrane, životnog stila i fizičke aktivnosti je jedan od ključnih faktora lečenja PMS-a.

Kod srednje jakih i jako izraženih tegoba savetuje se terapija prirodnim progesteronom. Terapiju će vaš lekar prepisati na osnovu vašeg stanja. Vitamin B6 pomaže u sintezi neurotransmitera serotonina i na taj način doprinosi stabilizaciji psihičkog stanja. Preporučena doza je 100 mg/dan. U slučaju pojave depresije mogu se ordinirati niske doze antidepresiva.